Doorslagzone

De Doorslagzone is de naam van het oostelijk gelegen terrein tussen het nieuwe Stadshuis, Stadstheater DE KOM en het water de Doorslag. Het terrein is nu in gebruik als grasveld. In de visie op de binnenstad worden hier nieuwe woningen in combinatie met centrumvoorzieningen voorgesteld. De gedachten gaan hierbij uit naar een hotel, een bioscoop, horeca en/of leisure, en woningen. Hiermee vindt een belangrijke aanvulling plaats op de huidige voorzieningen, waardoor de aantrekkelijkheid en levendigheid van het centrum wordt verhoogd.

Ontwikkelcombinatie NEOO en Koopmans Bouwgroep heeft een optie genomen op deze grond om de idee├źn voor woningbouw verder te kunnen uitwerken. Naast de ruimtelijke kaders die vastgesteld zijn in het Bestemmingsplan 2007 en het Ontwikkelingsplan voor de Binnenstad 2013 (pdf, 41 MB) hebben wij nog een aantal voorwaarden meegegeven aan NEOO, onder andere dat belanghebbenden vroegtijdig betrokken worden bij de uitwerking van het plan.

NEOO ontwikkelt in 2017 een plan en zorgt voor tussentijdse consultatie van omwonenden en andere stakeholders, zodat het plan zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de verschillende stakeholders. Op basis van het definitieve plan kan NEOO een omgevingsvergunning aanvragen. De planning is dat de planvorming in 2017 en 2018 zal plaats vinden inclusief de ruimtelijke procedures.