HN-locatie

De vrijliggende grond tussen de Herenstraat en de Noordstedeweg was oorspronkelijk bestemd voor kantoren. Omdat er in Nieuwegein meer behoefte is aan extra woningen in plaats van kantoren, is het voorstel nu om woningen te ontwikkelen in plaats van kantoren. Ontwikkelaar Blauwhoed heeft met inbreng van omwonenden een plan gemaakt. Blauwhoed wil 58 duurzame huurappartementen ontwikkelen met een ondergrondse parkeergarage met op straatniveau een openbare (dak)tuin. Zo blijft er groen in de wijk.

Om de bouw van de appartementen en parkeergarage mogelijk te maken moet het bestemmingsplan aangepast worden. Deze actualisatie van het bestemmingsplan is inmiddels gestart.

Blauwhoed heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.
Van 9 maart tot en met 19 april 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan HN-locatie met bijbehorende ontwerpbesluiten ter inzage. Blauwhoed gaat zich nog met omwonenden buigen over de inrichting van de openbare tuin. Het bestemmingsplan voor de HN-locatie moet uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld. De verwachting is dat de bouw van de appartementen eind 2018 kan starten.

Ontwikkelaar
Blauwhoed
verkoop@blauwhoed.nl
www.blauwhoed.nl
(010) 45 35 11