HN-locatie

De vrijliggende grond tussen de Herenstraat en de Noordstedeweg was eigenlijk bedoeld voor kantoren. Het voorstel is nu om woningen te bouwen, omdat daar meer behoefte aan is in Nieuwegein. Ontwikkelaar Blauwhoed heeft met inbreng van omwonenden een plan gemaakt. Blauwhoed wil 58 duurzame huurappartementen bouwen met een ondergrondse parkeergarage en openbare (dak)tuin. Zo blijft er groen in de wijk.

Om de bouw van de appartementen en parkeergarage mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan aangepast worden. Daar is inmiddels een start mee gemaakt.

Blauwhoed heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.
Van 9 maart tot en met 19 april 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan HN-locatie met bijbehorende ontwerpbesluiten ter inzage. Blauwhoed gaat zich nog met omwonenden buigen over de inrichting van de openbare tuin. Het bestemmingsplan voor de HN-locatie moet uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld. De verwachting is dat de bouw van de appartementen eind 2018 kan starten.

Ontwikkelaar
Blauwhoed
verkoop@blauwhoed.nl
www.blauwhoed.nl
010-45 35 11