Tijdelijke huisvesting vluchtelingen met een verblijfsvergunning

Nieuwegein moet de komende jaren net als andere jaren vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) huisvesten. De schaalgrootte en één locatie maakt de ondersteuning door Vluchtelingenwerk efficiënter en helpt de integratie. Daarnaast biedt dit de ruimte voor een meer geleidelijke uitstroom op de woningmarkt, wat ten goede komt aan iedereen die op de wachtlijst staat. Daarom heeft het college van Nieuwegein zich vorig jaar voorgenomen opnieuw in te zetten voor tijdelijke huisvesting van 100 tot maximaal 150 statushouders op één locatie. Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad met het voorstel van het college ingestemd. Locatie de Luifelstede bleek voor tijdelijke huisvesting geschikt te zijn. De ervaringen met Zuilenstein zijn over het algemeen positief. U leest hier informatie over de tijdelijke huisvesting van statushouders in Luifelstede:
• De Luifelstede
• Ervaringen tot nu toe
• MeedenkenExtra woningbouw voor iedereen
• Veel gestelde vragen en antwoorden

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad aangegeven het een goed idee te vinden om mensen met een verblijfsvergunning (ook wel statushouders genoemd) weer te huisvesten op één gemeenschappelijke locatie. Deze locatie zou dan geschikt moeten zijn voor 100 tot 150 statushouders, voor de duur van circa 5 jaar. Ook sprak de gemeenteraad de wens uit om de Luifelstede voor dit doel te gebruiken. Het college van burgemeester en wethouders zou een businesscase uitwerken, waarin gekeken werd of het idee haalbaar en betaalbaar was. Daarin moest bijvoorbeeld ook bekeken worden of er een veilige speelplaats voor kinderen kon worden gerealiseerd. Uit de businesscase blijkt dat de Luifelstede een goede en betaalbare locatie is voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Verwacht wordt dat deze zomer de statushouders tijdelijk in de Luifelstede komen wonen. De eerste anderhalf jaar wordt gebruik gemaakt van een regeling van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Na deze anderhalf jaar wil het college ook andere urgente woningzoekenden een plek geven in de Luifelstede. Ook dit blijkt te kunnen. 

De Luifelstede ligt in de binnenstad van Nieuwegein tussen de Zuidstedeweg en het plein naast Spoorstede.

Dit is een pand dat, met relatief eenvoudige ingrepen, geschikt gemaakt kan worden voor de huisvesting van 100 tot 150 mensen. Het is geschikt voor de huisvesting van gezinnen en alleenstaanden die reeds als nieuwe inwoner aan Nieuwegein zijn toegewezen.

Omdat de bewoners op één locatie zitten kunnen Vluchtelingenwerk en vrijwilligers efficiënter te werk gaan. Dit biedt ook de ruimte voor een meer geleidelijke uitstroom op de woningmarkt, wat ten goede komt aan iedereen die op de wachtlijst staat.

Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van een tijdelijke financiële regeling vanuit het rijk waardoor er geen kosten zijn voor de gemeente. Dit is de GVA regeling.

Nu zeker is dat de Luifelstede doorgaat, worden afspraken gemaakt met de eigenaar over de verbouwing van de Luifelstede en zijn vergunningen aangevraagd. Verwachting is dat in april gestart wordt met de verbouwing. Het COA bepaalt welke statushouders aan Nieuwegein worden toegewezen. Uiteraard gaat de gemeente met het COA in overleg over wie worden toegewezen. Zekerheid is er echter niet, het COA bepaalt uiteindelijk. De ervaringen bij Zuilenstein waren hierbij positief. De Luifelstede wordt begin van deze zomer in gebruik genomen.

Het college vindt het belangrijk dat inwoners betrokken zijn en blijven bij de ontwikkelingen rondom de Luifelstede. Wilt u meedenken of op de hoogte blijven? Meld u dan aan via het e-mailadres redactie@nieuwegein.nl. U ontvangt dan binnenkort meer informatie. Daarnaast organiseren we een aantal inloopmomenten in de Luifelstede. Zodat u zelf kunt zien hoe de Luifelstede eruit komt te zien. We maken hier op de website of de Molenkruier meer over bekend. Naast medewerkers van de gemeente zal ook Vluchtelingenwerk bij deze inloopmomenten aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

De ervaringen met de huisvesting van statushouders in Nieuwegein in Zuilenstein zijn over het algemeen positief. De bewoners van Zuilenstein zijn erg dankbaar voor de mogelijkheid die hen is geboden om tot rust te komen en hun leven in Nieuwegein of elders voort te zetten. Ze weten dat ze in Nieuwegein kunnen blijven wonen en dat vriendschappen die worden opgebouwd ook in stand kunnen blijven. De buurt heeft hen het afgelopen jaar positief ontvangen, wat erg is gewaardeerd. Daarnaast ontplooiden enkele bewoners initiatieven op het gebied van vrijwilligerswerk.

Zuilenstein kan niet meer gebruikt worden omdat dit begin 2017 gesloopt wordt, waarnaar er seniorenappartementen komen. Daarnaast zijn er plannen om ook daar een gezondheidscentrum te ontwikkelen. Meer informatie over deze ontwikkeling vindt u bij projecten op www.mitros.nl.

Alle urgent woningzoekenden, onder wie statushouders, zijn afhankelijk van het aantal woningen dat beschikbaar komt. Omdat de behoefte groot is en het aanbod beperkt, werkt de gemeente hard aan een aanvullend aanbod. De gemeente doet dit door het realiseren van kantoortransformaties en instapwoningen (sobere doelmatige woningen voor iedereen met een urgente woningbehoefte). Op dit moment is daarvoor in beeld het oude gemeentehuis aan de Martinbaan (een suggestie die werd gedaan tijdens de bijeenkomst met omwonenden van Zuilenstein). Daarnaast is er met woningcorporaties afgesproken 400 extra sociale huurwoningen te bouwen.