Feiten en cijfers

Dit zijn mensen die al geruime tijd in ons land verblijven, gescreend zijn, een verblijfsvergunning hebben en dus in Nederland mogen blijven.

Bij de beslissing om Luifelstede te ontwikkelen en te gebruiken, is met de volgende punten rekening gehouden:

  1. De suggesties en de aandachtspunten die bewoners, ondernemers, winkeliers, bezoekers van Nieuwegein aandragen.
  2. De medewerking van de eigenaar van het pand de Luifelstede.
  3. De geschiktheid van het pand.
  4. De financiƫle haalbaarheid binnen het budget dat het rijk beschikbaar stelt.

Iedere gemeente heeft jaarlijks de taak mensen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Dit is nationaal beleid. De taakstelling voor gemeenten is groter sinds de extra toestroom van vluchtelingen. Ook al lijkt het nu dat de toestroom afneemt, de taakstelling blijft hoog. Dit komt omdat er nog veel mensen met een verblijfsvergunning in de asielzoekerscentra zitten die moeten doorstromen naar gemeenten. Daarnaast blijft de situatie in oorlogsgebieden onzeker, waardoor de toekomst niet te voorspellen is. Wel kunnen gemeenten zich daarop voorbereiden. Nieuwegein kende in 2016 een taakstelling van het huisvesten van 155 mensen met een verblijfsvergunning. Inmiddels hebben vrijwel alle mensen een woning. 

Sinds begin juli 2017 hebben de eerste inwoners van de Luifelstede hun intrek genomen. De bewoners zijn een mix tussen alleenstaande en gezinnen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) bepaalt welke mensen er naar Nieuwegein komen.

Wij kunnen niet bepalen wie er aan onze gemeente worden toegewezen.

De statushouders hebben een verblijfsvergunning en zijn toegewezen aan Nieuwegein, zij zijn daarom nieuwe inwoners van onze gemeente. Zij zijn in afwachting van een reguliere sociale huurwoning in Nieuwegein. Het is niet van te voren te zeggen hoe lang zij precies in de Luifelstede zullen wonen. De Luifelstede wordt een centrale tijdelijke huisvestingsplek voor minimaal een aantal jaren. Na 1,5 jaar zullen ook andere urgente woningzoekenden een plek aangeboden krijgen in Luifelstede.

 De Luifelstede had voorheen een kantoorbestemming en stond al enige tijd nagenoeg leeg. In samenspraak met de eigenaar is er voor gekozen het pand gedurende vijf jaar te gebruiken voor statushouders en andere urgent woningzoekenden. Wat er daarna met het pand gebeurt is nog niet duidelijk.