Huisvesting en integratie

De gemeente neemt de verantwoordelijkheid om huisvesting en begeleiding te bieden aan deze mensen in nood. Dat gebeurt in samenwerking met organisaties als woningcorporaties, Vluchtelingenwerk etc. De daadwerkelijke dagelijkse huisvesting zal in handen van Vluchtelingenwerk zijn. Vluchtelingenwerk is een onderdeel van het Algemeen Maatschappelijk Werk van zorg- en dienstverleningsinstelling Vitras en werkt met veel vrijwilligers. Zij zullen de mensen helpen met het opbouwen van een nieuw leven in Nieuwegein. Maatschappelijke begeleiding wordt geboden in de vorm van coaching en advies gericht op zelfredzaamheid en richt zich in eerste instantie op het voorkomen en oplossen van problemen. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij het regelen van huur- en zorgtoeslag, leren fietsen, aanmelden bij een ziektekostenverzekeraar, invullen van formulieren en het leren omgaan met geld.

Vluchtelingenwerk zal zorgen voor integratie en dagbesteding. Nu Luifelstede gebruikt gaat worden als tijdelijke huisvesting voor statushouders, wordt gekeken wat er aan extra inzet nodig is om goede zorg te dragen voor begeleiding van deze groep.

Hoeveel leefgeld mensen ontvangen is afhankelijk van de samenstelling van het gezin. In een eenpersoonshuishouden ontvangt de volwassene ongeveer €45,00 per week.

Ja. Het gaat om mensen die recht hebben in Nederland te wonen.

Deze mensen hebben een verblijfsvergunning en mogen dus in Nederland werken. In eerste instantie blijven deze mensen nog vallen onder de regelingen van het COA, waardoor zij wekelijks leefgeld ontvangen. Zodra zij een reguliere sociale huurwoning toegewezen krijgen, zullen zij bijstandsuitkering ontvangen tot een baan wordt gevonden. WIL helpt en begeleidt de nieuwe Nieuwegeiners met het vinden van werk.

Worden ze betrokken bij vrijwilligerswerk? Mogen ze taallessen volgen?

Er zullen diverse mogelijkheden worden aangeboden zoals inburgeringscursussen en taallessen. Daarnaast zullen maatschappelijke organisaties, zoals Vluchtelingenwerk, activiteiten organiseren. Het COA zal overigens alleen statushouders in Luifelstede plaatsen die voldoende zelfredzaam zijn en dus ook zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun dagbesteding.

Over de mogelijkheden kunt u informeren bij Vluchtelingenwerk:

Adres: Zoutkamperschans 3-6, 3432 TZ Nieuwegein
e-mail: Vluchtelingenwerk@vitras.nl