Informatievoorziening vanuit de gemeente

Inwoners die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rondom de Luifelstede of huisvesting van statushouders, kunnen een e-mail sturen aan: redactie@nieuwegein.nl. Ook inwoners die willen meedenken kunnen gebruik maken van dit e-mailadres. In het vervolg communiceren we over de ontwikkelingen via mail, onze website (www.nieuwegein.nl/statushouders) en via de gemeentepagina in de Molenkruier.

De gemeente begrijpt de eventuele zorgen en beseft dat er aandacht nodig is om de huisvesting van statushouders zorgvuldig te laten plaatsvinden. Wij vinden het echter van belang om ook als gemeente onze bijdrage te leveren aan dit maatschappelijk probleem. Door mensen met een verblijfsvergunning die in afwachting zijn van definitieve huisvesting tijdelijk in Luifelstede te huisvesten proberen wij deze bijdrage te leveren en tegelijk het effect op de buurt gering te houden.

De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn in 2015 opgelopen. Gelukkig zien we, door de extra inspanningen op de woningmarkt, de wachttijden sinds begin 2016 weer teruglopen, ondanks de grotere groep statushouders die in Nieuwegein gehuisvest worden. In het tweede kwartaal 2016 bedroeg de wachttijd net iets meer dan 8 jaar, daar waar eind 2015 de wachttijd bijna 9 jaar was. Om de wachttijden verder te verkorten blijven we samen met corporaties en andere partners de komende maanden en jaren werken aan de realisatie van extra huurwoningen. Onder andere door leegstaande kantoorpanden versneld om te vormen tot woningen en woningen van corporaties uit de verkoop te halen en te verhuren. Daarnaast realiseert zij op termijn instapwoningen (sobere doelmatige woningen voor iedereen met een urgente woningbehoefte). Op dit moment is daarvoor het oude Stadshuis aan de Martinbaan in beeld (een suggestie die werd gedaan tijdens de bijeenkomst met omwonenden van Zuilenstein). Andere (tijdelijke) mogelijkheden in Nieuwegein worden nog bekeken.