Omgeving en veiligheid

De situatie is in wezen niet anders dan in andere jaren. Nieuwegein neemt elk jaar enkele tientallen mensen met een verblijfsstatus op. Het verschil is alleen dat het nu versneld gebeurt en dat net als in Zuilenstein een gebouw hiervoor wordt vrijgemaakt. Het opvangen van statushouders op één locatie vergemakkelijkt de begeleiding waarna zij kunnen uitstromen naar een reguliere sociale huurwoning.

De komst van statushouders betekent niet dat dit direct tot onrust leidt. Deze mensen zijn allemaal een tijd in Nederland, hebben een hele asielaanvraagprocedure doorlopen, zijn gescreend en wachten al een tijd op een geschikte woonruimte. Uiteraard zullen wijkagenten en stadstoezichthouders toezicht blijven houden in de wijk. Vluchtelingenwerk is elke maandag tot en met vrijdag aanwezig en daarmee ook gelijk aanspreekpunt voor buurtbewoners en bewoners. 

Het betreft hier tijdelijke huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning. Deze tijdelijkheid zorgt ervoor dat er geen effecten zijn op de waarde van vastgoed. Overigens zijn er in andere gemeenten ook geen aanwijzingen dat de aanwezigheid van een huisvestingslocatie voor statushouders effect heeft op de waarde van woningen. De waardeverandering volgt over het algemeen hetzelfde patroon als in vergelijkbare wijken waar geen huisvesting is.