Inspiratie voor verdere vernieuwing City tijdens ontwerpbijeenkomst op 24 september

“Prettig wonen, gezellig, avondhoreca, terrassen in de zon en uit de wind, variatie in de gevels van de nieuwe woningen, bankjes, veel groen, een City bos, een hangplek voor ouderen, speel aanleidingen en voor iedereen goed bereikbaar.” Dat zijn enkele wensen en ideeën voor City die dinsdag 24 september naar voren kwamen tijdens de ontwerpbijeenkomst Pleinen en Verbindingen City. In dit artikel leest u wat er is opgehaald en wat ermee wordt gedaan.

Inspiratie

Wat de deelnemers van de ontwerpbijeenkomst wensen en dromen voor City gaat (net als tijdens eerdere bijeenkomsten) over ‘het leven tussen de huizen’:

 • Levendig, gezellig voor alle leeftijden
 • GROEN!
 • Gevels met identiteit.
 • Samenhang binnen & buiten.
 • Goed bereikbaar, met alle soorten vervoer en voor alle soorten mensen.

Duidelijk kwam weer naar voren dat veel groen het DNA van City Nieuwegein is. Ook tijdens de sfeer-swipe. Daar gingen de groene kaartjes (= hier loop ik warm voor) enthousiast de lucht in bij het zien van voorbeelden waarin groen voor kwam zoals bomen, struiken, gras en groene gevels.

Bekijk hier de foto's van de ontwerpbijeenkomst.

Plattegrond en woordwolk

We hebben de inspiratie van de ontwerpbijeenkomst in een plattegrond gezet. Door met je cursor naar een tekstballonnetjes in de plattegrond te gaan (klikken hoeft niet) zie je welke opmerkingen zijn opgehaald.

De inbreng die breed gedragen werd hebben we voor je in een woordwolk gezet.

Alle deelnemers heel erg bedankt voor jullie ingebrachte wensen en ideeën voor een levendige, aantrekkelijke en duurzame binnenstad.

Vertrekpunt voor het ontwerpen

Vertrekpunt voor het ontwerpen Anne-Mette van Lieshout-Andersen, die de bijeenkomst leidde, gaf vooraf mee dat er ook al zaken vast liggen.

 • Bouwen van 1.500-2.000 woningen in een mix van sociale huur, middeldure huur en vrije sectorwoningen.
 • Mogelijkheid voor kleine bedrijfsruimten + horeca.
 • Hoge ambities op het gebied van duurzaamheid.
 • We maken City SAMEN!
 • In het Stationsgebied: opschuiven van de trambaan, fietspad langs tram, nieuw regionaal tram- en busstation.
 • Doorslagzone: er zijn schetsen die nog verder uitgewerkt worden (452 woningen en horeca).
 • De HN-locatie (48 woningen) is al in uitvoering.

Wat bijna vast ligt voor het Stationsgebied: gebouw met parkeren en bedrijfsruimtes, aansluiting op Weverbrug.

Hoe nu verder?

We hebben veel bruikbaars opgehaald tijdens alle co-creatiebijeenkomsten voor City. Het is mooi om te ontdekken dat ideeën en wensen van bewoners en andere betrokkenen hand in hand gaan met aspecten als exploitatie, duurzaamheid en haalbaarheid waar momenteel onderzoek naar wordt verricht. De conclusies van deze onderzoeken gaan samen met de vertaling van jullie wensen als advies (gebiedsopgave) naar het college van burgemeester en wethouders en naar de gemeenteraad.

Wat komt er uiteindelijk uit?

Een gebiedsopgave voor City en voor City West met een behoorlijke ambitie voor duurzaamheid, mobiliteit en wonen. Hierover informeren wij jullie begin november 2019. Uiteraard is er nog voldoende flexibiliteit om met elkaar in co-creatie plannen voor City West verder in te vullen. In 2020 gaan we weer met elkaar aan de slag. City made by you!