Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord speelt in op de veranderende wereld:

De afgelopen jaren is er al veel veranderd en de wereld blijft snel veranderen. De gedachte dat de gemeente ‘het allemaal wel regelt’, is achterhaald. Alleen samen maken we het verschil: we zijn met alle betrokkenen ‘eigenaar’ van onze maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt om een andere manier van samenwerken en start met de zoektocht naar de beste oplossingen én de uitvoering daarvan”.

Hieronder kunt u het coalitieakkoord downloaden.