Transitievisie Warmte Nieuwegein

Het college van B&W heeft een plan voor duurzame warmte, ook wel Transitievisie Warmte Nieuwegein genoemd, vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente de komende 20 jaar onze huizen en gebouwen op een andere manier wil verwarmen, zonder aardgas. Ook staat in dit plan een voorstel met kansrijke buurten en projecten waar we al vóór 2030 een start mee willen maken. De Transitievisie Warmte is onderdeel van een landelijke afspraak (klimaatakkoord): heel Nederland stapt op termijn over op duurzame energie.

Realistisch

Wethouder Energie en Klimaat Marieke Schouten: “Deze eerste Transitievisie Warmte is een belangrijke stap naar een energieneutraal Nieuwegein. We willen samen met de wijk inzetten op het verminderen van het energieverbruik en het CO2-neutraal maken van de warmtevoorziening in de woningen. Tegelijkertijd is een van de uitgangspunten van dit college dat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn, dat is ook een duidelijk signaal vanuit de stad. De overstap naar aardgasvrij is nu niet voor iedereen vanzelfsprekend mogelijk. Daarom moeten landelijk de financiële voorwaarden worden ingevuld om de overstap betaalbaar te maken. We gaan aan de slag met de overstap, en doen dat stap voor stap, in goede participatietrajecten.”

Dit voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering op donderdag 25 november.

Bekijk de infographics hieronder of lees de volledige Transitievisie Warmte (pdf, 6 MB).

Infographic 1: de plannen per wijk

Infographic 2: globale planning tot 2050