Duurzame initiatieven

Buurttuin Cirkeltje Rond

Een zeer groene buurttuin in de wijk Fokkesteeg: het is een plek waar jong en oud verbinden en zich kunnen verwonderen over de simpele perfectie van de natuur.

Bekijk Cirkeltje Rond

Repair Café Nieuwegein

Een maandelijks terugkerend 'Café' in Buurtplein Doorslag (adres: Parelduiker 13). Elke eerste zaterdag van de maand (van 11.00 tot 14.00 uur) staan er vrijwilligers klaar om te helpen met de reparatie van kleding, kapotte apparaten, fietsen, klokken, meubels, speelgoed en zelfs rollators.

Bekijk Repair Café Nieuwegein

Samen Duurzaam Nieuwegein

Samen Duurzaam Nieuwegein wil Nieuwegein duurzamer maken door duurzame initiatieven van Nieuwegeiners en Nieuwegeinse organisaties te ondersteunen waar mogelijk.

Ik wil een duurzaam initiatief starten.

Bertus Aafjeshove

Leeftijd initiatief: sinds september 2016
Naam initiatiefnemer: Ouders in omgeving
Thema initiatief: Natuur, groen, ontmoeten
Locatie initiatief: Galecop – Bertus Aafjeshove

Op een gedeelte van de speelplek aan de Bertus Aafjeshove zijn moestuintjes voor kinderen aangelegd. Kinderen uit de buurt wilden graag een eigen plekje om met elkaar te tuinieren. Ouders hebben samen het initiatief genomen om dit te realiseren in samenwerking met de sociaal programmeur, de wijkmanager en de jongerenwerker.

Rijtuigentuintje

Leeftijd initiatief: sinds juli 2018
Naam initiatiefnemer: Mirjam de Reuver
Thema initiatief: Groen, tuin, ontmoeten
Locatie initiatief: Rijtuigenbuurt

Een simpel grasveldje om te toveren tot een kleurrijke tuin. Een aantal bewoners in de buurt wilde heel graag meer kleur in de buurt en een plek voor ontmoeting. Toen het project Betere Buurten van start ging in de Rijtuigenbuurt grepen een tiental bewoners hun kans.

Het Kastanjeplein

Leeftijd initiatief: sinds april 2017
Naam initiatiefnemer: Carin Sleurink
Thema initiatief: Groen, Tuin, ontmoeten
Locatie initiatief: Landauerdrift

Na een raadsexcursie waar bollen werden gepland in het grasveld dat nu ‘Kastanjeplein’ heet, heeft een bewoner aangeklopt bij Betere Buurten om wat moois te maken van dit hondenpoepveld. Na een rondje bij de buren om mensen enthousiast te maken voor dit initiatief is er een burenbijeenkomst georganiseerd. De deelnemers hebben het initiatief vervolgens omgedoopt tot ‘Het kastanjeplein’. De gemeente schonk een ‘Social Sofa’ om ontmoetingen te stimuleren.

Community-garden Zuilenstein

Leeftijd initiatief: sinds januari 2012
Naam initiatiefnemer: Robin van Gorp
Thema initiatief: Natuur, tuin, community

Community garden Zuilenstein is een project in opbouw. Momenteel zijn mensen uit Zuilenstein en omliggende wijken te werven om een stuk gemeentegrond in eigen beheer te nemen. Het plan is om daar een mooie en nuttige tuin te maken waar de beheerders en buurtbewoners van kunnen genieten en een verrijking vormt voor de buurt.

Kruidentuin Nieuwegein

Leeftijd initiatief: sinds 2012     
Naam initiatiefnemer: Jenny Willemse
Thema initiatief: Groen, Natuur, tuin

Zorg dragen dat de kruidentuin in Nieuwegein mooi blijft.

Onze Groengroep

Naam initiatiefnemer: Leontine Scheepmaker
Thema initiatief: School, groen, buitenspelen, schoolplein, moestuin

Buitenspelen is gezond! De koningin Beatrixschool is zich daarvan bewust. Ouders hebben een groengroep gevormd en zijn aan de slag gegaan met een nieuw groen schoolplein. Door crowdfunding is er al veel gelukt aan te leggen! Een kruipdoorsluipdoor tuin, kabouterbos en moestuin bij de kleuters. En op het grote plein meer spelmogelijkheid door het voetbalveld te verplaatsen. Nu kan je ook knikkeren en touwtje springen! Als groengroep onderhouden we het schoolterrein en samen met de kinderen de moestuin. Iedereen kan helpen, u dus ook: meld je aan!

Fiets Rommel Route Batau-Noord   

Leeftijd initiatief: sinds 2017
Naam initiatiefnemer: Wijknetwerk Batau-Noord
Thema initiatief: Duurzaamheid en Ontmoeting
Contact initiatief: Wijknetwerk Batau-Noord

Zondag 30 juni werd voor de derde keer een "Fiets rommel route" gehouden in Batau Noord. Dit mooie buurtinitiatief waarbij iedereen laagdrempelig zijn rommel in de verkoop kan zetten is ontstaan vanuit de wens om duurzaamheid en ontmoeting te promoten. Op sommige plekken werd door één of twee adressen wat rommel aangeboden, maar één straat had zelfs een heus straatfeestje gemaakt met partytent en muzikanten. Ook een appartementencomplex had de handen ineen geslagen en een mooi "rommelplein" aangelegd voor de deur. De initiatiefnemers redden zich vrijwel zelfstandig, met o.a. een kleine financiële bijdrage vanuit het wijknetwerk voor drukwerk en promotiemateriaal.

Tiny Forest Galecop

Leeftijd initiatief: sinds december 2019
Naam initiatiefnemer: Fons van Kuik
Thema initiatief: Natuur, groen, educatie, ontmoeten
Locatie initiatief: Galecop – basisschool de Toonladder

Initiatiefnemer van deze actie is Fons van Kuik, een bewoner uit Galecop en vrijwilliger van het IVN. Hij kreeg Leendert Jan, de directeur van de Toonladder, direct enthousiast voor dit initiatief. Kinderen van deze basisschool hebben zelf geholpen bij het planten van de ongeveer 600 bomen/planten.
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid minibos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is niet alleen bedoeld als een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. In het minibos komt een ‘buitenlokaal’ om lessen te kunnen geven en om even lekker te zitten. Kinderen leren daar over de natuur. Het is ook een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten op een prettige en gezonde plek. Verder draagt het natuurlijk bij aan het vergroenen van de stadse omgeving.

Hiervoor kunt u onder andere terecht bij Samen Duurzaam Nieuwegein. Deze organisatie wil Nieuwegein duurzamer maken door duurzame initiatieven van Nieuwegeiners en Nieuwegeinse organisaties waar mogelijk te ondersteunen.

Ga naar Samen Duurzaam Nieuwegein.

Daarnaast kan Het Vrijwilligershuis uitkomst bieden als je iets wilt bijdragen in Nieuwegein: zij geven de vrijwillige inzet in Nieuwegein vorm en begeleiden het. Ook kunt u hier terecht als u ergens bij wilt aansluiten. Het VrijwilligersHuis heeft vrijwel het complete veld (zowel vraag als aanbod) aan vrijwillige inzet helder in kaart.

Bekijk het Vrijwilligershuis Nieuwegein.

Vraag subsidie aan

De gemeente stimuleert duurzame initiatieven met een subsidie.

Bekijk subsidie.

Terug naar