Subsidie Verduurzamen woningen

Met de subsidie Verduurzamen woningen kunnen woningeigenaars alleen of samen met andere inwoners van Nieuwegein aanspraak maken op een subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen.

De gemeente vindt milieubewustwording en de bijdrage aan een duurzame wereld belangrijk. Deze verduurzaming doen we uiteraard samen met onze inwoners en daarin willen we graag ondersteunen. Samenwerking en het motiveren van elkaar vinden wij ook belangrijk. Daarom wil de gemeente inwoners extra belonen bij het indienen van een gezamenlijke aanvraag. Vanaf 3 tot 5 aanvragers kunt u rekenen op een subsidiebonus van 30%.

De subsidieregeling gaat in per 16 november 2020 en loopt tot de subsidiepot van €20.000,- leeg is met een uiterste datum van 31 december 2020. In 2021 is er nog eens €40.000,- beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Let op: Eerst aanvragen, daarna uitvoeren. We wijzen de aanvraag af als de maatregelen al zijn uitgevoerd. 

Aanvraagformulier Verduurzamen woning (pdf-bestand 1,18 MB)

U kunt subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen aan uw koopwoning: Isolatiemaatregelen die onder deze regeling vallen zijn:

 • Spouwmuurisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloer en/of bodemisolatie
 • Gevelisolatie
 • Hoogrendementsglas.

U kunt bij uitvoering van één maatregel al subsidie aanvragen.

Voert u meerdere isolatiemaatregelen tegelijkertijd uit? Misschien kunt u dan gebruikmaken van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

Het maximale subsidiebedrag dat u kunt aanvragen, hangt af van 4 factoren:

 1. Het soort woning dat u bewoont.
 2. De isolatiemaatregel(en) die u laat uitvoeren.
 3. Het aantal vierkante meters dat u laat isoleren.
 4. Of u samen met 2 tot 4 andere aanvragers aanvraagt.

Lees bijlage 3 van de subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020 voor de rekenmethode die wordt toegepast bij het berekenen van de subsidie.

U vraagt een subsidie aan via het aanvraagformulier Subsidie Verduurzamen woningen. Dit formulier is in Word-bestand (107 kB) en pdf-bestand (1,15 MB) beschikbaar.

Daarbij stuurt u in ieder geval het volgende mee:

 • Foto van de bestaande situatie;
 • Kopie offerte met materiaal- en arbeidskosten en de omvang (in vierkante meters) en isolatiewaarde (in m²K/W) van de isolatiemaatregel.

Na het invullen print u het formulier en ondertekent u de aanvraag. Uw aanvraag stuurt u samen met de bewijsstukken naar: Gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Scannen en e-mailen kan ook: duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl.

De belangrijkste regels zijn:

 • Deze subsidie wordt alleen verstrekt aan eigenaar-bewoners van een pand in Nieuwegein waar de energiebesparende isolatiemaatregel(en) wordt toegepast.
 • De isolatiemaatregel moet voldoen aan de minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen per woningtype zoals bepaald in bijlage 2 van de subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020.
 • Per woning kan per maatregel maar één keer subsidie worden aangevraagd.
 • Het is niet toegestaan dat de eigenaar-bewoner zelf de maatregelen uitvoert.
 • Het minimum subsidiebedrag voor het uitvoeren van een isolatiemaatregel is een variërend bedrag per m², zoals bepaald in bijlage 3 van de subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020.
 • Het is mogelijk dat het minimum aantal vierkante meters hoger is dan het maximaal gesubsidieerde aantal vierkante meters.
 • U moet eerst de aanvraag doen. Daarna voert u de maatregelen uit.
 • Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Om gebruik te maken van de subsidiebonus gelden enkele aanvullende criteria

 • De isolatiemaatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden door minimaal 3 en maximaal 5 eigenaar-bewoners gezamenlijk voorbereid.
 • U heeft een plan van aanpak voor de uitvoering van de maatregelen, die ondertekend is door alle aanvragers waarmee de maatregelen gezamenlijk zijn voorbereid.
 • De subsidie wordt door elke eigenaar-bewoner afzonderlijk ingediend volgens de bepalingen van artikel 18, met vermelding van de namen van de eigenaar-bewoners met wie de isolatiemaatregelen gezamenlijk zijn voorbereid.
 • De aanvragers die de maatregelen gezamenlijk hebben voorbereid, dienen hun afzonderlijke aanvragen binnen 14 dagen in.
 • De aanvraag voor subsidiebonus wordt in behandeling genomen wanneer elke aanvrager met wie de aanvraag gezamenlijk is voorbereid, een volledige aanvraag heeft ingediend.

Alle regels voor de aanvraag vindt u op de pagina Subsidies bij de vraag 'Wat zijn de regels voor het aanvragen van subsidie?'

Wilt u meer informatie? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage voor het verduurzamen van uw woning? Wilt u hulp bij uw aanvraag? Neem dan contact op met ons duurzaamheidsloket: duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl of bel de gemeente via het algemene telefoonnummer: 14 030.