Verduurzamen Stadsverwarming

De helft van de woningen in Nieuwegein is aangesloten op de stadsverwarming van Eneco. Eneco onderzoekt verschillende opties om de stadsverwarming te verduurzamen. Hiervoor zijn twee projecten in voorbereiding: het Lean-onderzoek naar aardwarmte door Warmtebron Utrecht (WBU) en het plaatsen van een warmtebuffer bij het Warmteoverdracht Station(WOS) door Eneco in Nieuwegein-Noord. Voor deze projecten zijn op verzoek van de gemeente haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Vanaf begin september tot en met oktober vinden daarover de gesprekken met de stad plaats, waarin we uitgebreid de tijd nemen om inwoners, ondernemers en belangenorganisaties – en uiteraard de wijkplatforms - goed te betrekken.

Deze projecten vragen om een zorgvuldig afwegingsproces, waarin de gemeente een regierol heeft. Het college wil de afweging graag maken samen met de stad en in afstemming met Warmtebron Utrecht, Eneco, provincie Utrecht en gemeente Utrecht is hiervoor een plan voorbereid.

De haalbaarheidsstudies geven duidelijk inzicht in de overwegingen, keuzes en dilemma’s van de projecten en maken het mogelijk gefundeerde besluiten te nemen over de locatiekeuze en de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. In september en oktober organiseert de gemeente gesprekken om deze studies aan te vullen met kennis en reacties van bewoners, ondernemers en belanghebbende organisaties. Van 28 september tot 16 oktober organiseert de gemeente ook de Nieuwegeinse Warmteweken waarin verschillende thema’s worden besproken.

Bekijk hier de haalbaarheidsonderzoeken.

Inbrengen reactie of vraag voor de Nieuwegeinse Warmteweken?

Heeft u een vraag of reactie voor de Nieuwegeinse Warmteweken van eind september, vul dan het onderstaande formulier in. De meest gestelde vragen zullen terugkomen in het programma van de Warmteweken en op de website. Uw reactie blijft anoniem.

Reactie Nieuwegeinse Warmteweken

Inbrengen reactie of vraag Nieuwegeinse Warmteweken