Factuur sturen aan de Gemeente Nieuwegein

Als u een factuur heeft voor de gemeente Nieuwegein, dan wilt u dat deze snel wordt betaald.
Lees hieronder wat u zelf kunt doen om uw factuur snel in behandeling te laten nemen.

Vermeld op de factuur, naast de gebruikelijke informatie:

 • De naam van de opdrachtgever/besteller.
 • Een boekingscodering(fcl/ecl).
 • Werk/bestelordernummer indien van toepassing.
 • Juiste tenaamstelling en adressering.

Adresseer uw factuur aan:
Gemeente Nieuwegein
t.a.v. crediteurenadministratie
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Heeft u geen boekingscodering of werk/bestelordernummer? Vraag deze dan op bij uw opdrachtgever/besteller van de gemeente Nieuwegein.

U kunt uw factuur op twee manieren sturen, namelijk als E-factuur of per e-mail

E-factuur

Bent u een leverancier van de gemeente Nieuwegein? Dan wordt er van u verwacht dat u elektronisch factureert. Dit heet ook wel e-factureren.

Waarom wil de overheid dat ondernemers e-factureren?

Door in te zetten op het gebruik van e-facturen draagt de overheid bij aan een snellere, accurate, goedkopere en transparante wijze van factureren. Door de efficiëntere verwerking, krijgen bedrijven sneller hun geld.

Wat is een e-factuur?

Een e-factuur is een gestructureerd digitaal bestand dat elektronisch wordt aangeleverd. Een e-factuur wordt automatisch verwerkt. De handmatige invoer van de factuur in de administratie is dus niet nodig. Facturen (in pdf) die per e-mail gestuurd worden, moeten wel handmatig verwerkt worden; dit zijn geen e-facturen.

Kijk ook op de website van helpdesk-efactureren voor meer informatie.

Eisen aan een e-factuur

Uw e-factuur moet aan de eisen voldoen die hierboven zijn beschreven. Voor  een correcte verzending en ontvangst van een e-factuur gelden afspraken. Zo zijn er technische eisen voor bijvoorbeeld transport en adressering. Stuurt u een e-factuur naar de gemeente Nieuwegein? Stuur uw E-factuur via het netwerk van Simplerinvoicing FULL. Het overheid identificatienummer is: (OIN) 00000001002313546000, KvK-nummer 30277029.

Voordelen

 • Gemakkelijker: de verwerking verloopt geautomatiseerd.
 • Sneller: u krijgt sneller uw geld.
 • Nauwkeuriger: geen fouten door digitale verwerking.
 • Goedkoper: geen print- en portokosten.
 • Milieuvriendelijker: minder papierverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

Per e-mail

 • Zorg dat uw factuur een pdf-bestand is.
 • Maak van iedere factuur een apart pdf-bestand.
 • Stuur de pdf-factuur naar: crediteurenadministratie@nieuwegein.nl.
 • Stuur de pdf-factuur en bijlage(n) in één bestand.

Als u bij uw facturering rekening houdt met bovenstaande punten, dan kan uw factuur snel in behandeling worden genomen. Betaling kan dan plaatsvinden binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur.