Fort Jutphaas

Fort Jutphaas ligt verscholen in het gebied Rijnhuizen, midden in Nieuwegein. Het fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is rond 1820 gebouwd. In het hoofdgebouw vindt u een wijnwinkel en een locatie voor feesten, kookworkshops en wijnproeverijen. Het noordelijke deel gebruikt de Scoutinggroep Jan van Hoof. Op het eiland staan 2 woningen.

Bij het fort liggen het historische waterfront van Jutphaas en kasteel Rhijnhuizen. Veel mensen kennen het fort, maar helaas komen er maar weinig. Daar willen wij verandering in brengen. Daarom stelden we samen met de gebruikers van het fort een visie op. Met deze visie willen we het fort ontwikkelen tot een park waar mensen graag komen en verblijven. Onze doelen zijn het verbeteren van de: 

  • Toegankelijkheid 
  • Historische waarde 
  • Natuurwaarde 
  • Recreatieve mogelijkheden 

Daarom leggen we wandelpaden aan, plaatsen we bankjes, een informatiebord en speeltoestellen. Ook doen we groot onderhoud aan het groen. Daarnaast komt er een nieuwe voetgangersbrug aan de noordkant van het fort. En we werken samen met gebruikers van het fort aan een visie op de bebouwing (fortwachterswoning en scoutinggebouw).

In oktober 2016 is de visie voor Fort Jutphaas door het college vastgesteld. De uitvoering vindt in een aantal fasen plaats. De eerste fase (aanleg van wandelpaden, speeltoestellen, bankjes) wordt  medio 2017 uitgevoerd. Het aanleggen van de nieuwe voetgangersbrug staat gepland voor 2018. Daarnaast werkt de gemeente samen met gebruikers aan een voorstel voor de fortwachterswoning en scoutinggebouw. Het streven is om dit eind 2017 aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met Esther Weggeman-Blaauw op telefoonnummer: (030) 607 15 34 op via e-mail: e.weggeman@nieuwegein.nl.

 

Heeft u vragen over de uitvoering?

Neem dan contact op met Jack Buijs op telefoonnummer: (030) 607 12 89 of via e-mail: j.buijs@nieuwegein.nl.

 

De aanleg van het fort begon in 1820. Een periode waarin de Franse bezetting net was afgelopen. Men besloot om op diverse plaatsen de Hollandse Waterlinie te versterken. Maar ook al voor die tijd heeft het fort een bijzondere geschiedenis. 

 

De plaats van fort Jutphaas bestaat uit een lichte verhoging in het landschap. Hierop werden in de 13e en 14e eeuw ter verdediging van verbindingen over land en water, kastelen gesticht. Op de plek van het huidige fort Jutphaas lag kasteel Plettenburg (1300-1840). In 1819 werd besloten op deze plek een fort te bouwen om zo de Nieuwe Hollandse Waterlinie te versterken. Hiertoe werd het kasteel onteigend. Op de plek van de tuinen van het kasteel werd een schans gebouwd met lage grondwallen. De toenmalige weg (Overeindseweg) van Jutphaas naar Heemstede liep over het terrein. 

Fort Jutphaas diende, samen met de batterijen van het Overeindse Werk, ter verdediging van het access van de Overeindseweg. Jaren later is de fortgracht aangelegd en de weg rondom het fort geleid. Vervolgens is het fort versterkt met magazijnen en groepskwartieren, waarbij ook de grond¬wallen verder zijn verhoogd. In de Tweede Wereldoorlog bezetten Duitsers het fort en vestigden er een zendstation. Na de oorlog gebruikte het Nederlandse leger het fort tot 1959 als munitieopslag. Daarna werd het ons eigendom. In de jaren zeventig is de om¬geving van het fort bebouwd met kantoren en sportterrein. Het fort ligt tegenwoordig als een verscholen eiland in Nieuwegein. Bij het fort liggen het historische dorpsgezicht van Jutphaas en kas¬teel Rijnhuizen met de Engelse landschapsstijltuin. 

 

Het hele forteiland, inclusief de omliggende gracht en toegangsweg is rijksmonument. Fort Jutphaas heeft een beschermde status als rijksmonument. Daarnaast is het fort onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW is voorgedragen voor nominatie op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Door zijn rijke geschiedenis heeft het hele fort een hoge archeologische waarde. Bij graafwerkzaamheden is er dus altijd archeologische begeleiding.

 

Club Rhijnhuizen

Fort Jutphaas ligt midden in het gebied Rijnhuizen. Rijnhuizen is een zogenaamd transformatiegebied (gebied in verandering). Het gebied ontwikkelt zich tot een gemengd woon- en werkgebied.  Club Rhijnhuizen is opgericht om de transformatie van Rijnhuizen te versnellen en partijen in contact te brengen met elkaar. Club Rhijnhuizen werkt zelfstandig, aangestuurd door leden. Iedereen die in en om Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft of ontwikkelt kan meedoen. Meer informatie leest u op: www.clubrhijnhuizen.nl.

 

Stichting fort Jutphaas

De plannen voor fort Jutphaas ontwikkelden wij in overleg met stichting Fort Jutphaas. Stichting fort Jutphaas is eind 2015 opgericht om het fort te behouden en ontwikkelen. Samenwerking en co-creatie (samen ontwikkelen) staan hierbij centraal. De stichting legt contact met sponsors en subsidieverstrekkers en wil op die manier de plannen voor het fort verder uitwerken. Meer informatie leest u op: www.stichtingfortjutphaas.nl.

 

Overige partners