Aangifte van overlijden

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op. Na het opmaken van deze akte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de woongemeente. In Nederland moet een overledene binnen 6 dagen na het overlijden worden begraven of gecremeerd. Hiervoor geeft de gemeente een verlof af.

Als uitvaartverzorger kunt u online aangifte van overlijden doen. Lees vooraf de informatie over de procedure online aangifte overlijden.

Wat hebt u nodig?

 • eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 3).
 • Vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel.
 • Burgerservicenummer van de overledene.
 • Inloggegevens iDeal (u betaalt direct bij de online aangifte).
 • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts (A-formulier). Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U hebt dan ook geen B-envelop nodig.
 • B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS.

Wat verder NA de aangifte online

 • Hebt u een aangifte gedaan? U krijgt dan van ons de nodige documenten (verlof en gevraagde uittreksels) via beveiligde e-mail. Daarna sturen wij de originele documenten per post naar u op.

Let op: belangrijk is dat u - direct na ontvangst van de documenten via mail - het nummer van de akte van overlijden op de B-envelop noteert in het daarvoor bestemde vak.

U levert het A-formulier en de B-envelop zo snel mogelijk (zonder afspraak) in op het Stadskantoor in Nieuwegein.
Of u stuurt het zo snel mogelijk op naar:

Afdeling Burgerzaken
t.a.v. B-doodsoorzaakverklaringen
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Logo eHerkenning

Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online uw zaken met de gemeente Nieuwegein en andere overheden te regelen.

Meer zekerheid over uw online identiteit, daarom gebruiken wij eHerkenning. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij meerdere organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Veilig, makkelijk en betrouwbaar. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl

Niveau EH3 of hoger

U heeft betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger nodig om online aangifte van overlijden te doen. Heeft u een inlogmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u uw eHerkenning upgraden naar een hoger niveau.

Heeft u nog helemaal geen inlogmiddel? Dan moet u eerst eHerkenning aanvragen.

Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door. U kunt ook zelf aangifte van overlijden doen. U neemt dan het volgende mee:

 • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U hebt dan ook geen B-envelop nodig.
 • B-envelop. Hierin zit een A-formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS.
 • Begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie.
 • Begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts.
 • Checklist voor nabestaanden: Als nabestaande moet u een aantal zaken regelen na het overlijden van een dierbare. Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden kunt u een persoonlijk overzicht downloaden. In dit overzicht leest u wat u moet regelen en waar u dit doet.

Om aan de balie aangifte van overlijden te kunnen doen maakt u een afspraak. 

Afspraak maken

Is een kind levenloos geboren na een zwangerschap van meer dan vierentwintig weken? Dan moet u binnen vijf dagen aangifte doen bij de gemeente waar de bevalling plaatsvond. De vader en de moeder mogen aangifte doen, maar ook het ziekenhuis of de begrafenisondernemer. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van levenloos geboren kind op. 

Akte van levenloos geboren kind vervalt in 2017

De registratie van deze kinderen in de overheidsadministratie gaat veranderen. De akte van een levenloos geboren kind komt te vervallen en wordt vervangen door een geboorteakte met vermelding dat het kind levenloos ter wereld is gekomen. Het is nog onbekend per wanneer deze verandering in werking treedt, omdat de procedure tot het wijzigen van deze registratie enige tijd in beslag neemt.

Kind overlijdt binnen 3 dagen na de geboorte

Is een kind levend ter wereld gekomen, maar binnen 3 dagen overleden? Dan kan de aangifte gedaan worden door zowel de ouders als de begrafenisondernemer in de gemeente daar waar het feit heeft plaatsgevonden. Er worden een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt. Neemt u hiervoor contact op met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14 030. 

Is een inwoner uit Nieuwegein in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is.