Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u:

 • Parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaatse.
 • Onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een parkeertijd geldt.
 • 3 uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits u het verkeer niet hindert.

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart digitaal aan. Hiervoor heeft u DigiD en iDEAL  nodig. Daarnaast heeft u een recente pasfoto nodig. Deze kunt u als bijlage meesturen in het digitale formulier. Woont u in de gemeente Nieuwegein? Uw gegevens worden dan automatisch ingevuld in het formulier. Het invullen van het formulier duurt ongeveer 2 minuten. Heeft u geen DigiD of iDEAL en u wilt een eerste aanvraag of verlening van de gehandicaptenparkeerkaart aanvragen, maakt u dan een afspraak op telefoonnummer: 030-410 06 66.

Een vervolgaanvraag geeft geen garantie dat u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Bij verlenging is de kaart meteen klaar als u komt, tenzij er een herkeuring moet plaatsvinden volgens het vorige dossier. Bij een eerste aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart gaan wij er vanuit dat u gekeurd moet worden.

Uw Gehandicaptenparkeerkaart wordt opgenomen in het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het NPR is bedoeld om misbruik van de gehandicaptenparkeerkaarten tegen te gaan. Wanneer uw kaart vermist wordt, gestolen is of de houder is overleden, dan zal de Gehandicaptenparkeerkaart van rechtswege “ongeldig” en  beëindigd worden in het NPR.

Meer informatie op www.nationaalparkeerregister.nl/gehandicaptenparkeerkaart.

Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

Bestuurderskaart

U kunt deze kaart aanvragen als:

 • U in het bezit bent van een geldig rijbewijs.
 • U met de gebruikelijke loophulpmiddelen zoals een stok of krukken, in redelijkheid niet meer dan honderd meter te voet kunt overbruggen.
 • Deze loopbeperking van langdurige aard is (langer dan 6 maanden).

De bestuurderskaart wordt aangeduid met een hoofdletter B.

Passagierskaart

U kunt deze kaart aanvragen als:

 • U niet zelf een motorvoertuig kunt besturen.
 • U met de gebruikelijke loophulpmiddelen zoals een stok of krukken, in redelijkheid niet meer dan honderd meter te voet kunt overbruggen.
 • U continu de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur vervoerd te worden Let op: Indien u als passagier kunt wachten (ongeveer 10 minuten) totdat de bestuurder de auto heeft geparkeerd, bent u niet afhankelijk.
 • Deze situatie van langdurige aard is (langer dan zes maanden).

De passagierskaart wordt aangeduid met een hoofdletter P.

OmschrijvingTarief
Nieuwe aanvraag€ 35,00
Vervolgaanvraag€ 35,00
Vervangen gehandicaptenparkeerkaart€ 35,00

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Dan moet een arts u onderzoeken. Deze arts is onafhankelijk en aangewezen door de gemeente Nieuwegein.

AWBZ erkende zorginstellingen

Wij verstrekken ook gehandicaptenparkeerkaarten aan AWBZ-erkende zorginstellingen voor het vervoer van hun gehandicapte bewoners. Uw aanvraag dient te worden ingediend op naam van de Zorginstelling. De handtekening van de directeur moet op het aanvraagformulier staan. Daarnaast stuurt u een kopie van de statuten mee. Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling moet u een afspraak maken. Deze aanvraag kan niet via de website.

Instellingen kunnen voor collectief vervoer van bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet nodig om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de Europese landen en wordt voor een termijn van 5 jaar afgegeven tenzij de keuringsarts anders bepaald. Na de vervaldatum dient er een verlenging plaats te vinden.

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart als u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen of van een brommobiel.
 • U heeft door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard.
 • U kunt, met de gebruikelijke loophulpmiddelen, minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet overbruggen of u bent permanent rolstoelgebonden.
 • U bent medisch gekeurd door een onafhankelijk adviseur die werkt in opdracht van de gemeente Nieuwegein.
 • Daarnaast is voor een passagierskaart afhankelijkheid een vereiste.

Gehandicapten mogen overal in Nieuwegein gratis parkeren op openbare parkeerplaatsen. U moet uw geldige gehandicaptenparkeerkaart wel zichtbaar in het voertuig leggen.