Burgemeester Frans Backhuijs

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en integrale handhaving
 • Dienstverlening, ICT/I-strategie, informatiebeleid en archief
 • Vergunningverlening evenementen
 • Communicatie en inwonersparticipatie
 • Externe betrekkingen
 • Onderzoek en statistiek

Bestuurlijke functies

 • VRU
 • Verbindion (aandeelhouder)
 • Raad van Toezicht Stichting Geynwijs (tot opheffing)

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Voorzitter Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing en GHOR (VRU)
 • Lid Stuurgroep Dijkkringen 14, 15 en 55 (namens de VRU)
 • Lid Veiligheidscollege District Utrecht-West politie Midden-Nederland
 • Voorzitter Taskforce Georganiseerde Criminaliteit Politie Midden-Nederland
 • Lid Dagelijks Bestuur RSV/RIEC Midden-Nederland
 • Lid Geo Informatie Beraad ministerie BZK (namens VNG)
 • Lid college van Dienstverleningszaken VNG
 • Lid Adviesraad Informatiebeveiligingdsdienst VNG

 • Voorzitter Dataland: 40 uur/jaar
 • Voorzitter Bronhouders en Afnemers Overleg BAG (Min. BZK): 12 uur/jaar
 • Voorzitter Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten: 40 uur/jaar
 • Lid bestuur Bestuurders Vereniging Nieuwegein: 4 uur/jaar
 • Voorzitter Stichting Promotie Springteam Gerben Mosrink: 5 uur/jaar
 • Lid van de strategische adviesraad Geologische Dienst Nederland (TNO): vacatiegeld, 2 vergaderingen per jaar (10 uur)

 • Stichting Fairtrade Nieuwegein
 • School's Cool Nieuwegein
 • St. Antonius Onderzoeksfonds
 • Stichting 4 en 5 mei Nieuwegein
 • Nieuwegein Fonds
Burgemeester Frans Backhuijs

Column burgemeester

Burgemeester Frans Backhuijs schrijft elke 2 weken een persoonlijke column voor alle inwoners van Nieuwegein.

Lees laatste column >