Contact met de gemeenteraad

Wilt u een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad brengen? Of wilt u uw mening kwijt over iets wat speelt in onze gemeente? U kunt altijd een brief of e-mail sturen naar de gemeenteraad. Stuur uw e-mail naar griffie@nieuwegein.nl

Wat gebeurt er met mijn e-mail?

De griffie stuurt u een standaard ontvangstbevestiging. De informatie in uw e-mail wordt op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) voor de eerstvolgende raadsvergadering gezet. Dat gebeurt anoniem: uw naam en adres staan er niet bij. De lijst wordt in de regel elke vrijdag bijgewerkt. Zo hebben raadsleden genoeg tijd om de ingekomen stukken door te nemen.

De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand op een donderdagavond. De LIS sluit op de vrijdag voor de raadsvergadering. Stukken die daarna binnenkomen gaan mee op de lijst van de volgende vergadering.

Afhandeling van ingekomen stukken

De gemeenteraad beantwoordt nooit zelf de ingekomen post. De griffie bepaalt in eerste instantie binnen welke categorie uw stuk valt. Wanneer de gemeenteraad het hier niet mee eens is, kunnen ze uw stuk naar een andere categorie verplaatsen. Als de gemeenteraad dit besluit, wordt dat aangegeven in de besluitenlijst. U vindt deze vergaderingen in het raadsinformatiesysteem.

Ingekomen stukken worden in een categorie geplaatst:

 • Categorie 1: voor kennisgeving aan te nemen. De gemeenteraad leest de informatie, u ontvangt geen antwoord.
 • Categorie 2: de inhoud wordt meegenomen bij behandeling van het voorstel. Bijvoorbeeld als uw stuk betrekking heeft op een voorstel dat op de agenda van de raad staat. Raadsleden kunnen uw input dan gebruiken om het besluit aan te vullen of te veranderen.
 • Categorie 3: het college pakt dit verder op. Zij sturen u een antwoord. Dat antwoord wordt ook aan de gemeenteraad gestuurd.
 • Categorie 4: het college adviseert de raad.
 • Categorie 5: het college informeert de raad. Bijvoorbeeld bij een complex onderwerp waar de raad eerst meer over wil weten van het college.
 • Categorie 6: bespreken in een Avond van de Raad.

Wat behandelt de gemeenteraad niet?

De volgende ingekomen stukken worden niet op de LIS geplaatst:

 • Reclame-uitingen
 • Nieuwsbrieven
 • Tijdschriften
 • Uitnodigingen
 • Stukken aan individuele raadsleden of raadsfracties
 • Anonieme brieven

Overige ingekomen stukken worden door de griffie beoordeeld.