Samen met de stad

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werkt de gemeente aan een duurzame, veilige en gezonde stad. De gemeente gaat in gesprek met de stad bij allerlei plannen en ontwikkelingen. Ook kloppen inwoners, ondernemers of organisaties zelf aan met een idee voor hun wijk, organisatie of bedrijf. Deze samenwerking tussen gemeente en stad noemen we participatie. Het is de manier waarop de gemeente samen met u maatschappelijke opgaven wil oppakken. De gemeente heeft hiervoor een participatiebeleid opgesteld, de zogeheten nota Samen met de stad (pdf, 536 KB).

In de nota heeft de gemeente uitgangspunten benoemd, zoals het van tevoren goed afspreken wat de ruimte is voor participatie en wie welke verantwoordelijkheid heeft in het proces. Het vertrekpunt van de gemeente is het maken van afgewogen keuzes op basis van alle belangen die spelen. Daarom is het belangrijk dat u uw mening of belang kunt inbrengen bij een ontwikkeling of bij besluitvorming. Vervolgens leggen we als gemeente goed uit welke besluiten er zijn genomen en wat de afweging daarbij was.