Medewerker toezicht en handhaving zorgfraude (medior)

Categorieën

 • Fulltime

Tijdelijke formatie (in ieder geval 1,5 jaar), 36 uur, schaal 9Bij succesvolle afronding pilotfase en goed functioneren krijg je een vast contract. 

Werk actief mee aan het tegengaan van zorgfraude. Met jouw doortastende aanpak werk je samen met onze sociale rechercheurs aan het opsporen van fraude in de keten, het tegengaan van oneigenlijk beroep op -en misbruik van publieke gelden, criminele activiteiten die soms gepaard gaan met uitbuiting van kwetsbare groepen in de samenleving.  

Je komt bij ons te werken als toezichthouder (medior) op rechtmatige toekenning en rechtmatig gebruik van voorzieningen op grond van  

de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet. 

Wat houdt de functie in? 

Als Medewerker toezicht en handhaving zorgfraude zorg je voor het terugdringen van oneigenlijk beroep op -en misbruik van publieke gelden. Je ziet toe op, en controleert, of er sprake is van correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving.  

Wat ga je doen? 

De toezichthouder houdt zich primair bezig met het voorkomen en signaleren van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet. Samen met de kwartiermaker/ambtelijk opdrachtnemer zorgfraude en de twee sociaal rechercheurs die ook aangesteld zijn als toezichthouder zorgfraude voor andere gemeenten, spar je over de diverse aspecten van het werk. De werkzaamheden variëren:   

 • Creëren van in- en extern draagvlak en voorlichting geven over naleving en handhaving aan zorgteams van de verschillende gemeentes.  
 • Adviseren over fraudebestrijding en fraude-alert maken van medewerkers.  
 • Doorlichten van gegevens, signaleren van knelpunten en adviseren over de beleidsmatige en uitvoeringsaspecten.   
 • Leveren van een bijdrage aan het handhavingsbeleid en de inbedding hiervan in de organisatie 
 • Beoordelen en onderzoeken van fraudesignalen. Verzamelen relevante gegevens door diverse onderzoeksmiddelen in te zetten, waarnemingen te verrichten, getuigen te horen, bevindingen vast te leggen, confrontatiegesprekken te voeren. Je werkt daarbij nauw samen met naaste collega’s, maar ook met collega’s uit verschillende sociale domeinen en ketenpartners. 
 • Bepalen welke handhavingsinstrumenten moeten worden ingezet.  
 • Zelfstandig uitvoeren van (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken met toepassing van toezichthoudende bevoegdheden conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  
 • Adviseren van collega’s over het te nemen besluit in verband met het vervolgtraject. 
 • Rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders over de inzet van toezicht- en handhavingsinstrumenten. 
 • Participeren in regionale overleggen met ketenpartners. Adviseren over de wenselijkheid van starten strafrechtelijk onderzoek naast dan wel voortzetting op een bestuursrechtelijk onderzoek. 

Je beschikt over: 

 • Een afgeronde relevante hbo-opleiding (bijvoorbeeld Sociaal Juridisch Dienstverlening); 
 • Je bent ingevoerd in relevante regelgeving (onder meer de Wmo 2015, Jeugdwet, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht) en je gaat bewust om met de landelijke standaard gegevensuitwisseling en privacywetgeving;  
 • Je beschikt over de actuele beschikbare tools die landelijk worden ontwikkeld, je kent de regionale sociale kaart. Je weet hoe financieringsstromen binnen de zorg en zorginstellingen te analyseren, maar kan ook een bedrijfsadministratie doorgronden;  
 • Je bent zelfstandig, besluitvaardig en sterk in oordeelsvorming en conflicthantering;  
 • Je bent oplossingsgericht, kijkt verder dan je eigen domein en je bent (wanneer nodig) bereidt om buiten kantoortijden (9.00 uur - 17.00 uur) te werken.   
 • Het vermogen om te gaan met politieke gevoeligheid en tegengestelde belangen. 

Afdeling en team 

De 5 Lekstroomgemeenten werken samen in de aanpak van zorgfraude (Jeugd en Wmo). De huidige pilot wordt met 1,5 jaar verlengd waarbij. Zij worden gepositioneerd bij de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein (RSRN), de RSRN is onderdeel van de afdeling Toezicht, veiligheid & Leefbaarheid.  

Wat krijg je van ons?  

Je standplaats is de gemeente Nieuwegein maar je gaat werken voor 5 gemeenten: Nieuwegein, Vijfherenlanden, Houten, IJsselstein, Lopik.  

Verder hebben we voor je: 

 • een salaris voorlopig ingeschaald in schaal 9 (maximaal € 4.208,-) bij een werkweek van 36 uur (wordt gedurende de pilotfase nog ter weging aangeboden); 
 • een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen; 
 • een professionele werkomgeving waar we aandacht hebben voor jouw persoonlijke ontwikkeling; 
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Meer weten? 

Met vragen over de vacature en/of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Ronald RumpffTeamleider afdeling Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid, 06 250 24214. 

Solliciteren?  

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast over deze baan? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Je kunt tot en met woensdag 8 februari reageren op deze vacature.  

Deze vacature is intern en extern tegelijkertijd gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang in onze procedure. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Solliciteer direct