Senior adviseur Welzijn

Categorieën

 • Tijdelijk met uitzicht op vast
 • Fulltime

vaste formatie, 36 uur per week, schaal 11  

De gemeente Nieuwegein streeft naar een bloeiende samenleving waarin ieder zijn/haar steentje kan bijdragen. Welzijn speelt daarbij een belangrijke rol.

Wij zijn op zoek naar een fijne collega die hierin een spilfunctie kan vervullen. Als je echt iets wilt betekenen voor de inwoners van Nieuwegein, reageer dan op deze vacature! 

Wat ga je doen? 

De door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenopgave Welzijn 2021-2024 vraagt verdere uitwerking: het in de praktijk brengen van een gevarieerd welzijnsaanbod dat goed inspeelt op de behoefte van onze inwoners.Samen met externe organisaties, zoals bijvoorbeeld Movactor, Santé Partners, Algemene Hulpdienst Nieuwegein en Handje Helpen, zorg je voor een adequate coördinatie en goede samenwerking in het welzijnsveld. Vanuit jouw rol als accounthouder voor deze organisaties draag je zorg voor een goed relatiebeheer (inclusief de subsidieverlening) en vervul je de spilfunctie tussen deze organisaties en de gemeente.  

Sociale samenhang in de buurt, het verminderen van eenzaamheid, het bevorderen van zelfraadzaamheid en stimuleren van meedoen/participeren zijn belangrijke pijlers van het welzijnswerk. Hierbij komt ook de vraag naar voren aan welke voorzieningen behoefte is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de (rol en functie van) Buurtpleinen. Welke ontwikkelingen zien wij in de samenleving en hoe spelen wij daarop in? Hierbij is ook belangrijke link te vinden tussen dit zogenoemde voorliggende veld en de opgave vanuit de Wmo om inwoners te versterken in hun zelfredzaamheid. Hierin verwachten we dat je integraal samenwerkt met collega’s.  

Een andere belangrijke uitdaging betreft het verder versterken van het beleid ter ondersteuning van vrijwilligers. Uiteraard doe je dit in nauwe samenwerking met het Vrijwilligershuis Nieuwegein. 

Dit jaar wordt een vernieuwde koers voor het Sociaal Domein aan de gemeenteraad aangeboden. Daarin worden de opgaven benoemd waar wij de komende jaren voor staan, vanuit jouw functie lever jij daar een wezenlijke bijdrage aan!  

Wat neem je mee? 

In deze functie ben je de grondlegger en initiatiefnemer van het welzijnsbeleid in Nieuwegein. Echter, beleid ontwikkelen doe je niet alleen. Je bent je bewust van de (landelijke) ontwikkelingen en zoekt naar de mogelijkheden voor vernieuwing in het beleid. Proactief zoek je de samenwerking op met collegas en netwerkpartners in Nieuwegein en daarbuiten 

We vinden het belangrijk dat je: 

 • integraal samenwerkt en actief verbindt, zowel intern als extern; 
 • oog hebt voor de bestuurlijke complexiteit in de samenwerking tussen verschillende gemeenten, partijen en aanbieders; 
 • complexe en abstracte onderwerpen goed kunt doorgronden, je eigen koers bepaalt binnen de kaders van het Nieuwegeinseof regionale beleid, en beleid ontwikkelt op strategisch niveau; 
 • gemakkelijk schakelt tussen strategie, tactiek en operatie; 
 • daadkrachtig opereert en zo nodig de confrontatie aangaat;je blijft in verbinding met de ander, bent toegankelijk en bezit overtuigingskracht; 
 • goed kunt omgaan met het spanningsveld dat zich soms voordoet tussen de wens naar en de beschikbaarheid van financiële middelen; daarbij hoort een goede afweging tot hetgeen er gedaan moet worden in relatie tot wat het kost (volgens de organisaties en de gemeente). 
 • de uitkomsten jouw inspanningen goed, helder en adequaat verwoord in voorstellen.  

Je bent in het bezit van: 

 • eenvoor de functie relevante opleiding, minimaal HBO+; 
 • minimaal5 jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke context;  
 • kennis van projectmatig werken en procesmanagement;  
 • actuele kennis van wet- en regelgeving en ontwikkelingen in het sociaal domein, in het bijzonder op het aandachtsgebied Welzijn 
 • kennis van subsidieprocessen; 
 • ervaring met budgetverantwoordelijkheid en de planning- en controlcyclus; 
 • uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) 

De afdeling  

Vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling wordt vormgegeven aan het maatschappelijk strategisch beleid van de gemeente Nieuwegein. Enerzijds wordt dit ingevuld vanuit de transformatieopgave die voortkomt uit de decentralisaties met betrekking tot Jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet, anderzijds leveren vakgebieden zoals onderwijs, gezondheid, maatschappelijk vastgoed, sport, cultuur, toerisme en recreatie hier een bijdrage aan.  

Jouw team en samenwerkingscontext  

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is ingedeeld in twee teams:  

 1. Sport, Cultuur & Gezondheid  
 2. Wmo, Werk, Jeugd & Onderwijs  

Jouw functie is ondergebracht bij het laatstgenoemde team. Binnen het team zijn diverse vakgroepen geformeerd. Deze functie valt binnen de vakgroep Zorg & Welzijn. Een vakgroep heeft geen leidinggevende, maar wel een senior. De collega’s van je vakgroep zijn je eerste sparringpartners. Verder werk je nauw samen met collega’s van verschillende afdelingen en externe partners. Hiërarchisch val je rechtstreeks onder het afdelingshoofd (tevens teamleider van het team Wmo, Werk, Jeugd & Onderwijs).  

Wat krijg je van ons?  

Je gaat werken voor een veelzijdige stad. We zijn trots op onze historie, terwijl we de blik stevig op de toekomst richten. De organisatie staat open voor jouw ideeënen de lijnen zijn kort, ook richting de bestuurders. Dat zie je terug in ons moderne, open Stadshuis. Daar maken we graag een plek voor jou. Verder hebben we voor je: 

 • een salaris van maximaal € 5.372 bruto/maand bij een 36-urige werkweek(schaal 11); 
 • na één jaar een vast contract; 
 • een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen; 
 • een laptop en telefoon van de zaak; 
 • een professionele werkomgeving waar we aandacht hebben voor jouw persoonlijke ontwikkeling; 
 • een warm welkom tijdens het introductieprogramma; 
 • de mogelijkheid om hybride te werken: vanuit huis, in ons Stadshuis of op één van onze andere locaties; 
 • aandacht voor werk/privé balans: kies voor een werktijdpatroon dat bij jou past, richt je werktijden flexibel in (in afstemming met je collega’s). 

We hebben twee levendige personeelsverenigingen: de NieuweGeineratie en de Zandkruiers. Er worden regelmatig interessante activiteiten en gezellige borrels georganiseerd. Fijn om je netwerk uit te breiden én nieuwe inzichten op te doen. 

Meer weten? 

Met vragen over de vacature en/of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Niek Wolters (afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling) via 0621505903. 

Solliciteren?  

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast over deze baan? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. 

Reageer uiterlijk zondag 26 maart op deze vacature. Eerder mag ook, tussentijds bekijken we de reacties en plannen mogelijk gesprekken in. Wij proberen de sollicitatieprocedure in maart af te ronden. Start tijdens de lente, en voordat de zomervakantie begint, met je nieuwe baan!  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

Solliciteer direct