Iemand anders laten stemmen (volmacht)

Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging. Dit kan makkelijk digitaal of schriftelijk.

Goed om te weten

  • De gemachtigde moet ook in Nieuwegein wonen.
  • De gemachtigde moet tegelijkertijd zelf stemmen.
  • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
Informatie:

Digitaal een machtiging regelen is nog niet mogelijk.

Achterkant stempas invullen

U kunt een machtiging ook schriftelijk regelen. Bijvoorbeeld door de achterkant van uw stempas in te vullen. Vergeet niet te ondertekenen. De persoon die namens u stemt, moet meenemen naar het stembureau:

  • Eigen identiteitsbewijs.
  • Eigen stempas.
  • Uw stempas.
  • Kopie van uw identiteitsbewijs. Een goed leesbare foto laten zien op een telefoon of tablet mag ook. Tip: met de KopieID-app kunt u een veilige kopie maken.

Aanvraagformulier invullen

U kunt een machtiging ook schriftelijk regelen met het aanvraagformulier. U kunt het formulier downloaden of ophalen bij de receptie in het Stadshuis. U vult beide een deel in.

Kruis op het formulier aan dat u gemachtigd bent om voor de Provinciale Staten én het waterschap te stemmen. Opsturen naar:

Gemeente Nieuwegein
Afdeling Burgerzaken/Verkiezingen
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 om 17.00 uur bij ons binnen zijn. Als we de aanvraag goedkeuren, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs per post. Daarmee kan hij of zij voor u stemmen.

Meenemen

De gemachtigde moet meenemen naar het stembureau:

  • Eigen stempas
  • Eigen identiteitsbewijs
  • Volmachtbewijs

Een kopie meenemen van uw identiteitsbewijs is dus niet nodig.

Als u wilt stemmen in een andere gemeente, dan heeft u een kiezerspas nodig. 

Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u gaan stemmen in elk stembureau binnen de provincie Utrecht. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u gaan stemmen in elk stembureau binnen het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Let op: de grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap.

Aanvragen aan de balie

U kunt een kiezerspas aanvragen op de 1e verdieping van het Stadshuis. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, tot 12.00 uur. Maak een afspraak door te bellen naar 14 030. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. 

Schriftelijk aanvragen

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas.

Formulier downloaden

Stuur het ingevulde formulier naar:

Gemeente Nieuwegein
Afdeling Burgerzaken/Verkiezingen
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

U kunt het formulier ook afhalen op de 1e verdieping van het Stadshuis. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 om 17.00 uur door ons zijn ontvangen. U ontvangt daarna een kiezerspas.