Kiezerspas aanvragen

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan u woont? Dan moet u een kiezerspas hebben. U vraagt uw kiezerspas aan in de gemeente waar u op 23 april 2024 stond ingeschreven.

Inloggen met DigiD Direct aanvragen

U kunt tot en met maandag 3 juni digitaal een kiezerspas aanvragen.

Schriftelijk aanvragen

Schriftelijk een kiezerspas aanvragen kan ook. Haal een formulier op bij de receptie van Zoomstede 19 (begane grond). Of download het formulier van de website van de Rijksoverheid.

Download formulier

Stuur het ingevulde formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Gemeente Nieuwegein
Afdeling Burgerzaken/Verkiezingen
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Wij moeten het aanvraagformulier uiterlijk maandag 3 juni hebben ontvangen.

Aanvragen aan de balie

U kunt ook mondeling een kiezerspas aanvragen. Dat kunt u alleen voor uzelf doen, dus niet voor iemand anders. Meld uzelf aan de receptie op de begane grond van Zoomstede 19. Een afspraak maken is niet nodig. Meenemen:

  • Uw stempas
  • Geldig legitimatiebewijs

Aanvragen aan de balie kan tot woensdag 5 juni 12.00 uur.