Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad van Nieuwegein bestaat uit 33 leden, die eens per vier jaar worden gekozen. Daarbinnen zijn verschillende samenwerkingsverbanden (fracties). Samen vertegenwoordigen deze leden alle inwoners en de belangen van Nieuwegein.

Alle informatie over de gemeenteraad, de raadsleden, de rekenkamercommissie vindt u op de nieuwe website. Klik op de knop hieronder om naar alle informatie te gaan.

Raadsinformatie Gemeenteraad

Alle vergaderdata en stukken kunt u ook raadplegen via een app van iBabs. U kunt de app op twee manieren downloaden: via de website www.ibabs.eu of via de appstore .

Er verschijnt dan een scherm waarin u 3 dingen moet invullen:

  • Site: Nieuwegein.
  • Wachtwoord: burger.
  • E-mailadres: burger.