Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad van Nieuwegein bestaat uit 33 leden, die eens per vier jaar worden gekozen. Daarbinnen zijn verschillende samenwerkingsverbanden (fracties). Samen vertegenwoordigen deze leden alle inwoners en de belangen van Nieuwegein.

Alle informatie over de gemeenteraad, de raadsleden, de rekenkamercommissie vindt u op de nieuwe website. Klik op de knop hieronder om naar alle informatie te gaan.

Raadsinformatie Gemeenteraad