Gemeenteraad en de coronacrisis

Wat betekent de coronacrisis voor de gemeenteraad?

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen heeft de Nieuwegeinse Raad besloten dat de geplande vergaderingen en bijeenkomsten in het Stadshuis voorlopig niet doorgaan. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de veranderingen.

Van maandag 20 juli tot vrijdag 28 augustus heeft de Nieuwegeinse Raad zomerreces. Tijdens deze periode vinden er geen raadsvergaderingen of Avonden van de Raad plaats. De eerstvolgende Avond van de Raad staat op donderdag 3 september gepland. Het presidium heeft de agenda van 3 september al vastgesteld. Deze zal nog voor het zomerreces gepubliceerd worden. Houdt hiervoor iBabs in de gaten.

Zomersluiting Griffie

Van 3 augustus tot 14 augustus sluit de griffie ook haar deuren. In de andere weken van het reces is de griffie zoals gebruikelijk gewoon bereikbaar.

Na een reeks van online raadsvergaderingen vanwege het coronavirus, gaat de Nieuwegeinse Raad de raadsvergaderingen van 2 en 9 juli weer fysiek voeren. Dat heeft het presidium op 17 juni besloten. Hierbij worden uiteraard de RIVM-richtlijnen in acht genomen. Dit betekent onder andere dat iedereen minimaal 1,5 meter uit elkaar moet zitten. Met inachtneming van die veiligheidsmaatregelen kunnen er in totaal 28 mensen in de raadzaal. Drieëntwintig plekken zijn gereserveerd voor raadsleden, de overige plekken zijn voor de burgemeester, de griffier, een wethouder en technische ondersteuning. Uiteraard worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen rondom looproutes en het schoonhouden van de zaal en werkplekken. Kortom, alles om veilig fysiek te kunnen vergaderen. 

Hierdoor is er helaas nog geen ruimte voor publiek, maar zoals gebruikelijk is er een live uitzending van de vergadering. De Avonden van de Raad zijn vooralsnog wel digitaal.

Het presidium heeft besloten dat de raadsvergadering van 28 mei opnieuw digitaal zal plaatsvinden. Ondanks de versoepeling in coronamaatregelen is er gekozen voor continuïteit in plaats van elke raad een nieuwe werkwijze te introduceren.

Aangezien er dit keer veel onderwerpen op de agenda staan zal de raadsvergadering over 2 avonden verspreid worden. Naast 28 mei zal 2 juni dus als verruiming gebruikt worden. Vier juni staat als eventuele uitloopavond gereserveerd.

Juni-cyclus

Verder zijn de agenda’s van de juni-cyclus vastgesteld, die binnenkort op iBabs zullen verschijnen. De avonden zijn als volgt ingepland:

  • 11 juni: Avond van de Raad
  • 18 juni: Avond van de Raad
  • 24 juni: Avond van de Raad
  • 25 juni: Avond van de Raad
  • 2 juli: Raadsvergadering

In een tussentijdse evaluatie heeft het presidium teruggeblikt op de raadsvergadering van 23 april 2020. Er is veel tevredenheid over hoe het gaat. Op verschillende momenten was er een levendig debat. Het stemmen is ook gelukt en daarmee zijn de besluiten rechtsgeldig genomen. Uiteraard zijn er een aantal verbeterpunten uitgekomen waar nog verder aan wordt gewerkt.

Daarnaast is besloten om 20 mei 2020 van 19.30 tot 21.00 uur een extra Avond van de Raad in te plannen over de financiële consequenties van de coronacrisis op de lopende begroting. Deze avond is via livestream thuis te bekijken. Het volgende presidium vindt 19 mei 2020 plaats en daar zal onder andere besloten worden hoe de raadsvergadering van juni eruit zal komen te zien.

Het Presidium heeft besloten om ook de raadsvergadering op 23 april digitaal te laten verlopen. Een vergadering met 1,5 meter afstand beleggen is niet eenvoudig en vraagt veel voorbereiding. De ervaringen tot nu toe geven vertrouwen dat dit gaat lukken. De raadsvergadering zal zoals gebruikelijk via zowel YouTube als Facebook te bekijken zijn. Of ga hiervoor naar Live vergaderingen. Hier wordt de link naar de live-uitzending geplaatst zodra deze bekend is.

Vanavond is het zover... We gaan live!

Zowel op Facebook als op YouTube. Gisteren was de generale repetitie en het was leuk iedereen online voorbij te zien komen. Met een opkomst van 50+ mensen in Teams vraagt het online vergaderen om een extra dosis etherdiscipline. Iedereen deed dan ook z’n stinkende best om er een succes van te maken. Dit zal vanavond bij de echte Avond van de Raad rustiger zijn, omdat alleen de woordvoerders van het onderwerp deelnemen en de rest van de fractie meekijkt via de livestream.

Na een digitale rondgang was er nog tijd voor wat vragen, die vooral gingen over deze nieuwe werkwijze. We zijn vooral blij dat het raadswerk zo toch door kan gaan. En zo te horen krijgen mensen er ook echt plezier in.

Dan vanavond tijd voor de première. De vergadering is op verschillende manieren te volgen:

Op Facebook krijgt u automatisch een melding wanneer we live gaan.

Afgelopen woensdag is het Presidium weer online bij elkaar gekomen. De agenda’s van de april-cyclus zijn daarmee vastgesteld. Het wordt een bijzondere ervaring voor ons allemaal, want de Avonden van de Raad gaan digitaal plaatsvinden.

Donderdag 9 april vind de eerste digitale Avond van de Raad plaats. De agenda inclusief alle stukken zijn te vinden op onze website.

De avonden in april zijn korter dan normaal, omdat digitaal vergaderen zeker in het begin veel energie kan kosten. In mei wordt bekeken hoe daar verder mee om wordt gegaan. We vinden het belangrijk dat de vergaderingen ook in deze tijd door een breed publiek bijgewoond kunnen worden. De Avonden van de Raad zullen in de komende periode dan ook live worden uitgezonden via onze Facebook-pagina en via ons nieuw ingerichte YouTube-kanaal

Het Presidium, de agendacommissie van de gemeenteraad, is 25 maart digitaal bijeengekomen. Daar lag de focus op hoe het raadswerk de komende periode doorgezet kan worden binnen de maatregelen die de overheid heeft genomen om het coronavirus terug te dringen.

Hoewel er nog veel onzekerheden zijn voor de komende periode is er wel richting bepaald. Zo heeft het Presidium besloten om de raadsvergaderingen en Avonden van de Raad na 6 april weer op te starten.

De geplande raadsvergadering van 23 april gaat vooralsnog fysiek door met aanwezigheid van zoveel mogelijk raadsleden. Op dit moment wordt een voorstel uitgewerkt waarin de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft en er streaming is.

Dat klopt, maar het kabinet liet weten dat dit niet geldt voor wettelijke verplichte samenkomsten, zoals raadsvergaderingen.

De Avonden van de Raad die als voorbereiding dienen zullen juist zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden. Ook het onderlinge debat en het uitwisselen van eventuele moties en amendementen.

Om deze avonden behapbaar te houden, beperken we het aantal onderwerpen op de agenda. Informatieve avonden worden zoveel mogelijk uitgesteld. Urgente dossiers worden benoemd en pakken we op. Eventuele stukken waar besluitvorming zonder of met weinig discussie kan worden besloten ook. Dit om meer rust te creëren en tegelijkertijd een stuwmeer van onderwerpen in de toekomst te voorkomen.

Voorwaarde is wel dat inwoners gebruik kunnen blijven maken van de mogelijkheden van inspreken en meespreken. Zeker als er vooral digitaal wordt gewerkt. De griffie zorgt voor de digitale omgeving, geeft richtlijnen over de nieuwe werkwijze en ondersteunt minder digitale raadsleden waar nodig.

Het Presidium komt op 1 april weer samen om digitaal de agenda van 23 april te bepalen als ook de Avonden van de Raad van 9 en 16 april. We blijven de actualiteit volgen. Zowel voor de maatregelen als nieuwe mogelijkheden voor (digitaal) vergaderen. Voor alles geldt: het blijven dagkoersen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de griffie via griffie@nieuwegein.nl.

Terug naar

Meer informatie