Ruw gras maaien

Het maaien van ruw gras doen wij twee keer per jaar. Dit gebeurt in de periode juni en september. In juni wordt een strook langs de sloot en singel niet gemaaid omdat er vaak broedende watervogels zitten. In september wordt alles gemaaid tot aan de sloot en singel. Het maaisel wordt geruimd en afgevoerd binnen 1½ week na het maaien.

 

Meer informatie