Snoeien

Snoei werkzaamheden doen wij één keer per jaar in de periode januari tot april. Plantvakken worden in zijn geheel gesnoeid waarbij alles bij de grond wordt afgezaagd of een gedeelte van de struiken in een plantvak wordt afgezaagd.

In deze periode wordt gesnoeid omdat je de minste kans heb op verstoren van broedende vogels en in deze periode is het minder druk met ander onderhoud.

Bij snoeiverzoeken van bewoners die in deze periode binnen komen, wordt gekeken of er nog ruimte is om deze mee te nemen tijdens het snoeien. Lukt dit niet dan wordt het in de planning van het volgend snoeiseizoen meegenomen.

 

 

Meer informatie