Aan- en uitbouwen, bijgebouw of overkapping plaatsen

Wilt u uw woning uitbreiden met een serre? Of wilt u een garage, tuinhuis of veranda bij uw woning bouwen? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. De aan- of uitbouw moet wel veilig en energiezuinig zijn. En u moet er op een gezonde manier gebruik van kunnen maken.

Voor een aan- of uitbouw, bijgebouw of overkapping heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen wel, bijvoorbeeld vanwege de hoogte, oppervlakte of plaats. U kunt dit zelf nagaan met de vergunningcheck op het Omgevingsloket. Hier kunt u de vergunning ook aanvragen.

Is mijn plan haalbaar?

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Zo kunnen wij inschatten of u een vergunning kunt krijgen. 

Vergunningcheck doen

Meteen vergunning aanvragen

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, stuur dan mee:

 • Gemaatvoerde tekeningen (tekeningen op schaal met alle maten). Denk hierbij aan details, plattegronden, gevels en doorsnede.
 • Foto’s, ook van de omgeving.
 • Constructieve tekeningen en berekeningen.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan:

 • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
 • We beslissen binnen 8 weken. Of binnen 26 weken, als we moeten afwijken van het bestemmingsplan. Beide beslistermijnen kunnen we één keer met 6 weken verlengen.
 • U kunt beginnen met bouwen nadat u de omgevingsvergunning heeft gekregen.
 • Mensen kunnen bezwaar maken tegen uw vergunning. De bouw mag beginnen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen, maar dit is op eigen risico. Wij sturen u hier informatie over.
 • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

U moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit, ook als u geen vergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag dit dus na bij uw aannemer.

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

 • Het Bouwbesluit. Hierin staan bouwtechnische eisen over bijvoorbeeld sterkte, brandveiligheid, ventilatie en isolatie.
 • De Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf, 13 MB). Hierin staan ontwerprichtlijnen zodat het bouwwerk goed past bij uw huis en de omgeving.
 • Het bestemmingsplan. Hierin staan voorschriften over hoe groot en hoog het bouwwerk maximaal mag zijn en waarvoor u het mag gebruiken.

Tijdens de bouw moet u voldoen aan de omgevingsvergunning.

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. U vindt de kosten in de legestarieven bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.

Wilt u meer weten over verschillende duurzame maatregelen als dakisolatie, zonnepanelen of warmtepomp? Kijk dan eens op Jouw Huis Slimmer.

Controleer of u geen andere vergunningen nodig heeft!

 • Woont u in een monument? Kijk dan ook bij Monument verbouwen.
 • De Wet Natuurbescherming regelt bescherming van planten en dieren. U bent verplicht om te controleren op beschermde dieren, planten of nesten. Voor deskundig advies kunt u terecht bij het Netwerk Groene Bureaus.
 • Regel op tijd ontheffing als u een container wilt plaatsen voor het bouwafval.

Neem bij vragen contact op met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 030. Of stuur een e-mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.