Aan- en uitbouwen, bijgebouw of overkapping plaatsen

Het is belangrijk dat een uitbreiding van uw woning, of een los gebouw bij uw woning (zoals een garage, tuinhuis of veranda) voldoende bouwkwaliteit heeft. Dat betekent dat het bouwwerk veilig en energiezuinig is en dat u er op een gezonde manier gebruik van kunt maken.

Veel van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen of overkappingen kunnen vergunningsvrij worden gebouwd. Of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de hoogte, het oppervlakte en de plaats. U kunt dit zelf nagaan op www.Omgevingsloket.nl. Dat is ook de plek waar u een omgevingsvergunning kunt aanvragen als uit de check blijkt dat dit vereist is.

Is er een omgevingsvergunning nodig, dan kunt u ervoor kiezen om eerst een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. Op basis van uw schets en foto's beoordeelt een casemanager of de aanvraag haalbaar is. U hoeft dan nog geen officiële tekeningen aan te leveren.

Indien u een omgevingsvergunning nodig heeft (zie meer onder het kopje "Wat moet ik doen?", staan de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag vermeld in het legesdocument bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan vragen we u het volgende in ieder geval in te dienen:

 • gemaatvoerde tekeningen (tekeningen op schaal met alle maten), bestaande en nieuwe situatie. Denk hierbij aan details, plattegronden, gevels en doorsneden.
 • foto’s (ook van de omgeving);
 • constructieve tekeningen en berekeningen.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan:

 • ontvangt u van de gemeente binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging;
 • vraagt de gemeente u eventueel om aanvullende gegevens toe te sturen;
 • beslist de gemeente binnen acht weken of binnen zesentwintig weken als er bijvoorbeeld moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Deze beslistermijnen kunnen bij ingewikkelder en omstreden onderwerpen éénmalig met zes weken worden verlengd;
 • kunt u starten met bouwen op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend. Let op: het bouwen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen is op eigen risico;
 • vermeldt de gemeente in de informatie die u ontvangt, de bezwaar en beroepsmogelijkheden;
 • controleert de gemeente of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Er moet altijd worden voldaan aan het Bouwbesluit, ook als u geen vergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag dit dus na bij uw aannemer.

Als er een aanvraag nodig is dan toets de gemeente uw aanvraag aan:

 • het Bouwbesluit. Hierin staan bouwtechnische eisen over bijvoorbeeld sterkte, brandveiligheid, ventilatie & isolatie;
 • de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf-bestand, 13 mb). Hierin staan ontwerprichtlijnen zodat uw bouwwerk goed past bij uw huis en de directe omgeving;
 • het bestemmingsplan of de beheersverordening. Hierin staan voorschriften over hoe groot en hoog uw bouwwerk maximaal mag zijn en waarvoor u het mag gebruiken.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de (voorschriften in) de omgevingsvergunning.

Tip!

Weet u hoeveel energie u verbruikt of wilt u graag meer weten over verschillende duurzame maatregelen als dakisolatie, zonnepanelen of warmtepomp? Kijk dan eens op de website jouwhuisslimmer.

Check of u geen andere vergunningen nodig heeft!

 • Als u in een monument woont, kijk dan ook bij erfgoed aanpassen.
 • De Wet Natuurbescherming regelt bescherming van flora en fauna. U bent verplicht om na te gaan of er beschermde dieren, planten of nesten/verblijfsplaatsen aanwezig zijn. Voor advies van een deskundige zie onder meer deze link.
 • Regel op tijd ontheffing als u een container wilt plaatsen voor het bouwafval.

Bij vragen, neem contact op met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 030 of per mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.