Afwijken van het bestemmingsplan

Wilt u een woning of bedrijf (ver)bouwen? Wilt u een bestaand pand een andere functie geven? Controleer dan altijd welke regels er gelden. U heeft misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Dat checkt u eenvoudig op het Omgevingsloket Online  via vergunningcheck. Daarnaast moeten uw activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan. Is dat niet het geval, dan kunt u een vergunning aanvragen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. 

Naar het Online Omgevingsloket

Alle percelen in Nieuwegein zijn in een bestemmingsplan bestemd voor een bepaald gebruik. De bestemming van een perceel geeft aan waarvoor de grond gebruikt mag worden (bijvoorbeeld wonen, bedrijven, winkels, horeca, wegen, groen, water). In een bestemmingsplan staat ook wat er gebouwd mag worden op een perceel. Waar de bouwgrenzen liggen, hoe hoog u mag bouwen en welk percentage van een percele u mag bebouwen leest u in een bestemmingsplan. (bestemmingsplan inzage)

Wij toetsen elke vergunningaanvraag aan het bestemmingsplan. Past uw aanvraag niet binnen het bestemmingsplan? Dan zien wij de aanvraag automatisch als een verzoek om af te mogen wijken.. Voor die afwijking heeft u een omgevingsvergunning nodig. De gemeente maakt dan een afweging van de betrokken belangen en neemt een besluit om de vergunning wel of niet te verlenen. Een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan wordt vaak gecombineerd met de omgevingsvergunning voor een andere activiteit zoals bouwen of het aanleggen van een uitweg.

Hier leest u meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Is het vooraf onduidelijk of de gemeente u een vergunning verleent? Dien dan eerst een principeaanvraag in op basis van een schetsplan. Zo krijgt u meer duidelijkheid over de haalbaarheid van uw project. Meer hierover leest u bij principeaanvraag (vooroverleg).