Airco plaatsen

Wilt u airconditioning plaatsen, houd dan rekening met de buren. Een airco-unit maakt namelijk altijd geluid. Wij adviseren om de buitenunit op een geschikte ondergrond in de achtertuin te plaatsen. De inlaat en uitmonding richt u op uw eigen erf. Waarschijnlijk heeft u dan geen vergunning nodig. En u doet uw buren er een plezier mee, omdat het geluid minder ver draagt.

Laat u over rendement en geluid altijd goed informeren door uw installateur.

U mag zonder omgevingsvergunning een airco-unit bij uw woning plaatsen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De airco-unit mag niet te dicht bij openbaar gebied staan. U mag de unit dus niet tegen een muur plaatsen die grenst aan een straat, stoep, plein, kanaal of park.
 • De airco-unit staat niet in de voortuin.
 • De airco-unit steekt maximaal 50 cm uit.
 • Een airco-unit op het dak staat op een bestaande uitbouw.
 • Een airco-unit op de grond mag niet hoger zijn dan 1 meter. De oppervlakte mag niet meer zijn dan 2 m².
 • De airco-unit past in het bestemmingsplan.

Heeft de airco een buitenunit met ombouwkast? En is hij hoger dan 1 meter? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. De airco wordt dan namelijk gezien als 'bijbehorend bouwwerk' in plaats van onderdeel van uw huis. Maar staat deze buitenunit in de voortuin of gericht naar een openbaar gebied, dan heeft u wél een vergunning nodig. Daarnaast moet de welstandscommissie uw plan goedkeuren.

Voor een verplaatsbare airco heeft u geen omgevingsvergunning nodig.

Zeker weten?

Twijfelt u nog of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket. U kunt de vergunning hier ook aanvragen.

Eerst haalbaarheid controleren

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Op basis daarvan kunnen wij de slagingskans inschatten. 

Vergunningcheck doen

Meteen vergunning aanvragen

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, stuur dan in ieder geval mee:

 • Een geveltekening op schaal 1:50 of 1:100 van
  1. de huidige situatie.
  2. de situatie met airco-unit.
 • Technische informatie over geluid en afmetingen.
 • De manier waarop u de airco-unit aan de gevel wilt vastmaken. Of de plek waar u de unit wilt neerzetten.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan is de procedure als volgt:

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Het kan zijn dat we om aanvullende gegevens vragen.
 • We beslissen binnen 8 weken. Bij een ingewikkelde aanvraag kunnen we de beslistermijn één keer met 6 weken verlengen.
 • U leest de bezwaar- en beroepsmogelijkheden in de informatie die wij u sturen. U kunt de airco laten installeren als de bezwaar- of beroepsprocedure is doorlopen.
 • Wij controleren of de installatie volgens de omgevingsvergunning gebeurt.

U moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit, ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. 

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

 • Het Bouwbesluit. Hierin staan bouwtechnische eisen over bijvoorbeeld veiligheid, geluid en isolatie.
 • Het Besluit Omgevingsrecht. Hierin staan de regels rondom de omgevingsvergunning.
 • De Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf, 13 MB). Hierin staan ontwerprichtlijnen zodat de airco-unit goed past bij uw huis en de directe omgeving.

Een airco mag maximaal 40 dB produceren, hoorbaar bij de buren.

De airco-unit moet ook op een bepaalde afstand van uw buren staan. Een kleine buitenunit (1-6 kW) moet u op minstens 7 meter plaatsen. Een grote installatie (6-12 kW) op minstens 12 meter. De gemeente Nieuwegein adviseert iets grotere afstanden: 10 meter voor een kleine unit en 15 meter voor een grote.

In Nieuwegein zijn deze afstanden vaak onmogelijk. Maar als u maatregelen neemt om het geluid te verminderen, mag u de airco dichterbij de buren plaatsen. U moet dan voldoen aan de geluidsregels in onderstaande tabel. Daarin ziet u per afstand hoeveel geluid een grote en een kleine unit mogen maken.

Afstand tot unitKleine unit
(1-6 kW)
Grote unit
(6-12 kW)
2 meter48-51 dB53-56 dB
5 meter41-44 dB46-49 dB
7 meter40 dB-
10 meter34-37 dB39-42 dB
12 meter-40 dB
15 meter30-33 dB35-38 dB

De Nationale Stichting Geluidhinder heeft een iets strengere richtlijn: maximaal 30 dB op 5 meter van de buitenunit.

Airco’s hebben een buitenunit met een draaiende ventilator erin. Daar komt het geluid vandaan. Als u de thermostaat een paar graden lager zet, gaat de ventilator harder draaien. Uzelf of uw buren kunnen dan last van het geluid krijgen. Hoeveel geluidsoverlast u ervaart, is afhankelijk van het vermogen van de airco-unit, de plaats en de manier waarop de unit is geïnstalleerd.

Tips tegen geluidsoverlast

 • U kunt de buitenunit het best op een blinde muur richten.
 • Plaats de buitenunit liever niet aan muren van verblijfsruimten.
 • Plaats de buitenunit niet in een nis met aan 3 kanten een muur. Zo voorkomt u dat het geluid weerkaatst.
 • Plaats de buitenunit niet te dicht bij de buren.
 • Richt de buitenunit niet op terrassen of balkons.
 • Plaats de buitenunit niet te dicht bij openslaande ramen en ventilatieroosters van verblijfsruimten.
 • U kunt het geluid van een airco dempen met een speciale ombouwkast, die het geluid absorbeert en isoleert.
 • Gebruik voor de installatie van de buitenunit flexibele leidingen en (rubberen) trillingsdempers.
 • Buitenunit aan de muur of op het dak: steen heeft de voorkeur, omdat dit niet gaat trillen.
 • Buitenunit op de grond: zorg voor een stabiele ondergrond.

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. U vindt de kosten in de legestarieven bouwen. Misschien moet u ook betalen voor een beoordeling door de welstandscommissie (welstandstoets). Daarnaast kunnen nog andere categorieën van toepassing zijn.

Neem voor meer informatie contact op met het Omgevingsloket via 14 030. Of stuur een e-mail naar omgevingsloket@nieuwegein.nl.