Asbest

De Gemeente Nieuwegein neemt de gezondheid en veiligheid van haar inwoners zeer serieus! Zij wil haar bewoners dan ook goed informeren over asbest en de eventuele gevaren van asbesthoudende materialen in woningen. U heeft zelf ook verantwoordelijkheden als gaat over asbest en asbestverwijdering. De gemeente raadt het bijvoorbeeld altijd aan, indien u vermoedt dat er asbest of asbesthoudende producten in uw huis zitten, dit eerst te laten onderzoeken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Alleen deze asbest experts kunnen door laboratoriumonderzoek precies vaststellen wat voor soort asbest het is en welk risico het heeft op uw gezondheid. Zij kunnen u ook vertellen of u het zelf mag verwijderen of dat dit moet gebeuren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Goed geïnformeerd kunt u bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving.

De meeste woningen en andere gebouwen in Nieuwegein zijn in de jaren 70 gebouwd. In de zeventiger jaren werd asbest nog gezien als een gangbaar en betrouwbaar bouwmateriaal en werd het veelvuldig toegepast in de bouwsector. In 1993 is het gebruik van asbest in de bouw verboden door de wet.

In feite kan elke woning die voor 1994 is gebouwd dan ook asbest bevatten. Als woning eigenaar kunt u het beste op de hoogte te zijn van de eventuele aanwezigheid van asbest in uw gebouw. Bij bouw of sloopwerkzaamheden dient u rekening te houden met de eventuele aanwezigheid van asbest. Bij de verwijdering van asbest kunt u advies aan ons vragen, zodat u en uw omgeving gezond blijft.

Bent u een huurder? Neem dan contact op met de woningcorporatie of verhuurder voor meer informatie over de aanwezigheid van asbest in uw woning.

Asbest is een natuurlijk product en wordt al duizenden jaren gebruikt vanwege de brandwerende eigenschap van het mineraal. Asbest werd in de twintigste eeuw steeds meer toegepast in de bouw vanwege de positieve eigenschappen van het mineraal. Asbest is namelijk brandwerend, isolerend en duurzaam, in de zin dat het slijtvast is en dus lang mee gaat. Na 1945 werden nieuwe toepassingen als asbest cement en spuit asbest steeds vaker toegepast in de bouw vanwege de hierboven genoemde eigenschappen van het materiaal en de relatief lage prijs van asbest.

Hoewel asbest een sterk en slijtvast product is, kunnen er door slijtage en bouwwerkzaamheden vezels vrij komen. Wanneer deze vezels worden geïnhaleerd kunnen zij ziektes veroorzaken in het menselijk lichaam. De vezels kunnen door hun vorm niet worden verwijderd uit het lichaam en kunnen ontstekingen veroorzaken. Deze vezels kunnen op den duur verschillende type kanker veroorzaken. Niet iedereen die asbest vezels in ademt krijgt kanker, dit is heel erg afhankelijk van de concentraties die worden ingeademd en de duur van de blootstelling (RIVM, 2017).

Bij sommige banen was vroeger sprake van een langdurige vezel blootstelling bij de werkzaamheden en deze groep mensen hebben dan ook het hoogste risico op het krijgen van asbest gerelateerde ziekten.

De meest voorkomende vorm van asbest in woningen is hechtgebonden asbest of asbestcement. In sommige woningen kan ook niet-hechtgebonden asbest of spuitasbest gebruikt zijn bij de bouw. Hieronder vind u een omschrijving van de verschillende type asbestmaterialen.

Hechtgebonden asbest

Voorbeelden van hechtgebonden producten zijn golfplaten, asbestcement, dakleien, schoorsteen pijpen en asbestplaten. In deze vorm is asbest vrij onschadelijk omdat de vezels stevig ingesloten zitten in een mengsel van cement. Wanneer dit product wordt bewerkt door er bijvoorbeeld in te boren of in te snijden kunnen de vezels echter wel vrijkomen. Het gebruik van asbestcement in de bouw werd in 1993 verboden.

Niet-hechtgebonden asbest

Spuitasbest is tot de eind jaren 70 veel gebruikt als brandwerend isolatie materiaal in schepen en gebouwen, het gebruik werd in 1978 verboden. Dit product is niet zo slijtvast als asbest cement en kan snel beschadigen waarna er vezels vrij kunnen komen. Dit is dan ook de gevaarlijkste vorm van asbest in woningen.

Asbest werd vroeger ook verwerkt in autowegen, vloerbedekking, brandwerende kleding,vensterbanken, stortbakken en toiletbrillen.

Voor meer informatie over asbest kunt u gebruik maken van de asbestwegwijzer van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Deze informatie is zeer compleet en betrouwbaar en het kan vele vragen beantwoorden.

Vermoedt u dat er in of om uw huis materialen zijn waarin asbest is verwerkt en wilt u weten wat u daarmee het beste kunt doen? Dan mag u altijd bellen met de afdeling Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid op telefoonnummer: 14 030 of mailen naar: bouwtoezicht@nieuwegein.nl. Hier kunt u terecht voor vragen over asbest. Wij vertellen u ook of u de asbest zelf mag verwijderen of dat u hiervoor een gecertificeerd bedrijf moet benaderen.

De Gemeente Nieuwegein raadt haar bewoners altijd aan om advies op te vragen bij de gemeente indien er een vermoeden is dat er asbest in de woning zit (en dit verwijderd dient te worden). Zoals eerder aangegeven zijn sommige asbest producten zoals asbestcement relatief onschadelijk wanneer deze niet bewerkt worden door bewoners. Bij een verbouwing of gedeeltelijke sloop van de woning is de kans groot dat er geboord en gesneden wordt in asbesthoudend materiaal of dat er stukken afgebroken worden waarna er asbest vezels kunnen vrijkomen.

U mag de asbest in sommige gevallen zelf verwijderen volgens de wet, hier zijn wel wat voorwaarden aan verbonden:

  • De hoeveelheid asbest welke verwijderd moet worden is minder dan 35 m². 
  • Alleen hechtgebonden asbestvloertegels of asbestgoflplaten, mogen verwijderd worden omdat het gezondheidsrisico hierbij laag is.
  • Ook moet het asbest makkelijk weggehaald kunnen worden zonder het daarbij te beschadigen. Let op: asbesthoudende dakleien en gelijmde asbesthoudende vloerbedekking beschadigen snel en mogen daarom niet verwijderd worden door u als particulier.

N.B.
In alle andere gevallen moet u de asbest laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

De Gemeente Nieuwegein probeert in dit geval de bewoner zo veel mogelijk te helpen door een gratis hulppakket aan te bieden. Deze hulppakketten helpen de bewoner om zo veilig mogelijk de asbest te verwijderen. Het pakket bestaat uit beschermende kleding en verpakkingsmateriaal om de asbest veilig te verpakken en te vervoeren naar het afvalscheidingsstation. De gemeente houdt geen actief toezicht op deze relatief veilige verwijdering van asbest. Indien u daar wel behoefte aan heeft kunt u dit aangeven. In dit geval kan de gemeente alsnog een toezichthouder langs sturen.

Laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf

Als de hoeveelheid te verwijderen asbest meer is dan 35 m², als het dakleien of gelijmde vloerbedekking betreft of wanneer het gaat om niet-hechtgebonden asbest dan moet er altijd een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf ingeschakeld worden om het asbest af te dekken en veilig te verwijderen. Voordat het bedrijf echter mag beginnen met het verwijderen, dient er eerst een inventarisatierapport gemaakt te worden van het aanwezige asbest. Zo weet u en het verwijderingsbedrijf waar er allemaal asbest zit in uw woning. Het rapport mag alleen gemaakt worden door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Let op, verwijderingsbedrijven die u aanbieden asbest te verwijderen zonder inventarisatie rapport, zijn strafbaar. U als opdrachtgever bent in dit geval ook strafbaar. Het asbestinventarisatie rapport moet ook toegevoegd worden bij de sloopmelding. De gemeente houdt toezicht op de saneringswerkzaamheden van het bedrijf om de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen te waarborgen.

Als u asbest wilt verwijderen, dan bent u verplicht dit te melden bij de gemeente. Dat is zo besloten in het Bouwbesluit 2012. Bij grote hoeveelheden en of gevaarlijke type asbest laat u dit doen door een gecertificeerd bedrijf. In dit geval meldt u dit minimaal 4 weken voor de start van de asbestverwijdering en levert u hierbij een asbest inventariseringsrapport aan. Als particulier mag u zoals vermeldt in sommige gevallen zelf kleine hoeveelheden (maximaal 35 m² per kadastraal perceel) asbest verwijderen. Dan mag u binnen 5 werkdagen voor de start van de asbestverwijdering de melding doen. In dit geval is er geen asbest inventariseringsrapport nodig.

U kunt de melding digitaal doen, via het Omgevingsloket online. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. Dat betekent echter niet dat de melding akkoord is. Is de melding akkoord? Dan krijgt u daarvan bericht van ons. Let op! U heeft meestal dus geen vergunning nodig voor het slopen. Maar als u heel veel sloopafval heeft of een monument bewerkt kan op grond van de wetgeving nog een sloopvergunning nodig zijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de afdeling Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid op telefoonnummer: 14 030.

Heeft u toestemming om asbesthoudende materialen in of om uw woning zelf te verwijderen? Dan kunt u bij het afvalscheidingsstation (Utrechthaven 3) gratis een pakket met verpakkingsmateriaal en beschermingsmiddelen ophalen. Dat doet u nadat u een sloopmelding gedaan heeft. In onze schriftelijke aanvaarding van uw sloopmelding leest u ook de voorschriften hoe u het asbest moet verwijderen en inpakken. Het kan ook voorkomen dat u het asbest door een speciaal bedrijf moet laten verwijderen. Dan gelden er andere regels.

Heeft u het asbesthoudende materiaal verwijderd en op de juiste manier verpakt? Dan kunt u het verpakte asbesthoudende materiaal gratis inleveren bij het afvalbrengstation. Vergeet niet uw sloopmelding mee te nemen als toegangsbewijs tot de asbestcontainer. Houd het asbest in ieder geval apart van ander afval. Zet het verwijderde asbest nooit bij het gewone vuil op straat. Daarmee kunt u de gezondheid van andere mensen in gevaar brengen.

De wet op verbod op asbest daken is nog niet vast gesteld. Wanneer er meer duidelijkheid is over de wet en wat de gevolgen zullen zijn voor u en de gemeente, dan zullen wij dit publiekelijk kenbaar maken.