Bestemmingsplannen

Waar mag deze grond voor gebruikt worden? Dat staat vastgelegd in een ruimtelijk plan:
een bestemmingsplan of beheersverordening. Mogen er woningen op staan, bedrijven, winkels, horeca, wegen, groen of water? En als er gebouwd wordt, wat zijn dan de regels? De bouwgrenzen, de hoogte en welk percentage van de grond u mag bebouwen: het staat allemaal in een ruimtelijk plan. Voor elk stuk grond in Nieuwegein is een ruimtelijk plan vastgelegd.

Naar de website Ruimtelijke plannen

Een bestemmingsplan of een beheersverordening bestaat uit:

  • één of meerdere kaarten (verbeelding);
  • de regels;
  • een toelichting.

Iedereen moet zich aan de regels uit het ruimtelijk plan houden. Niet alleen inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

U kunt alle Nederlandse bestemmingsplannen online bekijken. Hier kunt u ook zien waar van een bestemmingsplan wordt afgeweken in een (ontwerp-)projectomgevingsvergunning.

Ruimtelijke plannen kunt u ook op het Stadshuis bekijken. Maak dan van tevoren een afspraak met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 030.

Heeft u een plan dat niet in het bestemmingsplan past? Dan kunt u een aanvraag indienen om af te wijken van de bestemming. U leest er meer over op de pagina Afwijken van het bestemmingsplan.

Op veel ruimtelijke plannen en verzoeken kunt u reageren. Dat kan binnen een bepaalde periode. Daarna bekijkt de gemeente alle binnengekomen reacties. Zo kunnen we onze plannen verbeteren, voordat ze officieel worden vastgesteld.

Digitaal reageren

Om digitaal te reageren heeft u DigiD nodig. Bent u inwoner van de gemeente Nieuwegein, dan worden uw gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) automatisch ingevuld. U kunt uw reactie in het formulier typen of uploaden in een Word-bestand. Als u uw e-mailadres invult, krijgt u automatisch een bevestiging en kopie van uw reactie.

Reageren op een ruimtelijk plan

Mondeling of schriftelijk reageren

U kunt ook via de post op een ruimtelijk plan reageren. Stuur uw reactie naar:

Burgemeester en wethouders
T.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein.

Wilt u uw reactie mondeling geven? Neem dan contact op met afdeling Ruimtelijk Domein via telefoonnummer 14 030 of via e-mail: gemeente@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarvan wij een verslag maken. Dit verslag is dan uw reactie.

Op ontwerpbesluiten kunt u reageren voordat de gemeente een definitief besluit neemt. Zo'n reactie heet een zienswijze. Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Als iedereen deze mogelijkheid heeft, staat dat bij het besluit specifiek vermeld. U moet uw zienswijze indienen in de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Digitaal indienen

Om uw zienswijze digitaal in te dienen heeft u DigiD nodig. Bent u inwoner van de gemeente Nieuwegein, dan worden uw gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) automatisch ingevuld. Met uw BSN- of KvK-nummer indienen kan ook. U kunt uw zienswijze in het formulier typen of uploaden in een Word-bestand. Als u uw e-mailadres invult, krijgt u automatisch een bevestiging en kopie van uw reactie. 

Zienswijze indienen

Mondeling of schriftelijk indienen

U kunt uw zienswijze ook via de post opsturen. Stuur uw zienswijze naar:

Burgemeester en wethouders
T.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Neem dan contact op met afdeling Ruimtelijk domein via telefoonnummer 14 030 of via e-mail: gemeente@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarvan wij een verslag maken. Dit verslag is dan uw zienswijze.

Op ontwerpbesluiten kunt u reageren voordat de gemeente een definitief besluit neemt. Zo'n reactie heet een zienswijze. Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Als iedereen deze mogelijkheid heeft, staat dat bij het besluit specifiek vermeld. U moet uw zienswijze indienen in de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Digitaal indienen

Om uw zienswijze digitaal in te dienen heeft u DigiD nodig. Bent u inwoner van de gemeente Nieuwegein, dan worden uw gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) automatisch ingevuld. Met uw BSN- of KvK-nummer indienen kan ook. U kunt uw zienswijze in het formulier typen of uploaden in een Word-bestand. Als u uw e-mailadres invult, krijgt u automatisch een bevestiging en kopie van uw reactie. 

Zienswijze indienen

Mondeling of schriftelijk indienen

U kunt uw zienswijze ook via de post opsturen. Stuur uw zienswijze naar:

Burgemeester en wethouders
T.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Neem dan contact op met afdeling Ruimtelijk domein via telefoonnummer 14 030 of via e-mail: gemeente@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarvan wij een verslag maken. Dit verslag is dan uw zienswijze.