Bestemmingsplannen/beheersverordeningen (ruimtelijke plannen)

De gemeente stelt bestemmingsplannen en beheersverordeningen vast om haar grondgebied ruimtelijk te ordenen. Het bestemmingsplan of een beheersverordening is het enige plan dat rechten en plichten vastlegt voor die ruimtelijke ordening. Aan elk perceel in Nieuwegein is een bestemmingsplan of een beheersverordening toegekend. De bestemming van een perceel geeft aan waarvoor de grond gebruikt mag worden (bijvoorbeeld wonen, bedrijven, winkels, horeca, wegen, groen, water). In een bestemmingsplan of een beheersverordening staat ook wat er gebouwd mag worden op een perceel. Waar de bouwgrenzen liggen, hoe hoog u mag bouwen en welk percentage van een perceel u mag bebouwen leest u in een bestemmingsplan of een beheersverordening.

Raadpleeg hier de ruimtelijke plannen

Iedereen moet zich aan de voorschriften uit het bestemmingsplan of beheersverordening houden. Niet alleen bewoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. Een bestemmingsplan of een beheersverordening bestaat uit:

  • Eén of meerdere kaarten (verbeelding).
  • Regels.
  • Toelichting.

U kunt het bestemmingsplan of beheersverordening voor uw perceel raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook zijn hier de (ontwerp)projectomgevingsvergunningen te raadplegen waarbij is/wordt afgeweken van een bestemmingsplan of beheersverordening.

Ook is het mogelijk bestemmingsplannen, beheersverordeningen en projectomgevingsvergunning in te zien bij het Omgevingsloket in het Stadshuis. Maak van tevoren wel even een afspraak. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket Nieuwegein via telefoonnummer: 14 030.

Als u een plan heeft dat niet in het bestemmingsplan past, dan kunt u een aanvraag indienen om af te wijken van de bestemming. Op de pagina afwijken van het bestemmingsplan leest u meer hierover.

Inspraak geeft u de mogelijkheid opmerkingen te maken over ruimtelijke plannen van de gemeente.

Hoe ziet een inspraaktraject eruit?

De gemeente bepaalt of er voor een plan of verzoek dat zich nog in een voorbereidingsfase van ontwikkeling bevindt inspraak wordt gehouden Wanneer inspraak wordt gevoerd over een plan dan mag elke inwoner reageren op dit plan of verzoek. U kunt dan een reactie over het plan of verzoek kenbaar maken. Nadat de inspraakperiode voorbij is, beraadt de gemeente zich op de inspraakreacties. Zo kan een plan of verzoek verbeterd worden voordat het plan of verzoek in de formele fase wordt behandeld.

Digitale inspraakmogelijkheid ruimtelijke plannen

Naast een mondelinge of schriftelijke inspraakmogelijkheid, is het ook mogelijk om digitaal inspraak te hebben op ruimtelijke plannen. U heeft daarvoor wel DigiD nodig. Bent u inwoner van de gemeente Nieuwegein en logt u in met DigiD, dan worden uw gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie automatisch ingevuld in het formulier. Verder kunt u binnen het formulier uw inspraakreactie plaatsen, maar u heeft ook de mogelijkheid om uw inspraakreactie via een word-bestand te uploaden. Wanneer u uw e-mailadres invult ontvangt u automatisch een bevestiging en kopie van uw inspraakreactie. Het invullen van dit formulier duurt ongeveer 2 minuten.

Op ontwerpbesluiten kunt u reageren voordat de gemeente een definitief besluit neemt. Zo´n reactie heet een zienswijze. In de meeste gevallen mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Als iedereen deze mogelijkheid heeft, staat dat bij het besluit specifiek vermeld. U moet uw zienswijze kenbaar maken in de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit kunt u zowel schriftelijk als mondeling doen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Neem dan contact op met afdeling Ruimtelijk domein via telefoonnummer 14 030 of via e-mail: gemeente@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarvan wij een verslag maken. Dit verslag vormt vervolgens uw zienswijze.

Digitale zienswijze ruimtelijke plannen

Om digitaal een zienswijze in te dienen, is een inlogcode (DigiD) nodig. Een zienswijze kan ook met behulp van het BSN- of KvK-nummer worden ingediend. Bent u inwoner van de gemeente Nieuwegein en logt u in met DigiD, dan worden uw gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie automatisch ingevuld in het formulier. Verder kunt u binnen het formulier uw zienswijze plaatsen, maar u heeft ook de mogelijkheid om uw zienswijze via een word-bestand te uploaden. Wanneer u uw e-mailadres invult ontvangt u automatisch een bevestiging en kopie van uw inspraakreactie. Het invullen van dit formulier duurt ongeveer 2 minuten.