Container of ander voorwerp plaatsen

Wilt u een container of een ander voorwerp plaatsen? Dan moet u een melding doen. Doe de melding minstens 10 dagen voordat u het voorwerp plaatst.

Gaat het om een groot, langdurig project of een hijskraan? Dan heeft u meestal een objectvergunning nodig. Voor beide gevallen gebruikt u hetzelfde formulier.

Als u een objectmelding doet, stuur dan mee:

  • Welk voorwerp u wilt plaatsen.
  • Hoe lang u het voorwerp wilt plaatsen.
  • De afmetingen van het voorwerp.
  • Waar u het voorwerp wilt plaatsen (voeg een foto of plattegrond bij).

Stuur altijd een kopie van een tekening of foto mee van de gewenste plek. Geef hierop alle voorwerpen aan die u wilt plaatsen.

Heeft u een melding gedaan? Dan gebeurt er het volgende:

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet u voldoen aan de regels die in de objectvergunning staan.

Een melding doen is gratis. Voor een objectvergunning moet u wel een vergoeding betalen (precariobelasting). U betaalt de vergoeding aan de BghU. Kijk voor de tarieven op de website van de BghU.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de heer E. Haverkort, via telefoonnummer 14 030.

Heeft u een vraag over precariobelasting? Kijk dan op de website van de BghU.