Container plaatsen

Om de openbare ruimte veilig en bruikbaar te houden, heeft u voor het plaatsen van een container een objectvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Om een objectvergunning te krijgen moet u een melding doen. Doe de melding ten minste tien dagen voor de plaatsing van de container.

Aanvragen/melden plaatsen container

Het in behandeling nemen van de melding is gratis. Voor het gebruik van de openbare grond moet u wel een vergoeding aan de BghU betalen (dit heet precariobelasting). Voor tariefinformatie zie de website van de BghU.

Als u een aanvraag doet, dan vragen wij u het volgende in te sturen:

  • welk(e) object(en) geplaatst worden;
  • hoe lang u het object/objecten wilt plaatsen;
  • wat de afmetingen van het object/de objecten zijn;
  • waar het object/de objecten geplaatst worden (door een foto of plattegrond bij te voegen).

Voeg bij de aanvraag altijd een kopie van een tekening of foto van de door u voorgestelde opstelplaatst toe. Geef hierop alle te plaatsen objecten aan.

Zodra u een melding heeft gedaan:

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de voorschriften die zijn opgenomen in de objectvergunning.

Bij vragen, neem contact op met de heer E. Haverkort via telefoonnummer 14 030.