Objectvergunning

Een objectvergunning is nodig als u een container of een ander object in de openbare ruimte wilt plaatsen.

Wat moet ik doen?

Om een objectvergunning te krijgen moet u een melding doen. Doe de melding ten minste tien dagen voor de plaatsing van het object.

Aanvraag/melden objectontheffing

Het in behandeling nemen van de melding is gratis. Voor het gebruik van de openbare grond moet u wel een vergoeding aan de BghU betalen (dit heet precariobelasting). Voor tariefinformatie zie de website van de BghU.

Als u een aanvraag doet, dan vragen wij u het volgende in te dienen:

  • welk(e) object(en) geplaatst word(t)en;
  • hoe lang u het object/objecten wilt plaatsen;
  • wat de afmetingen van het object/objecten zijn;
  • waar het object/objecten geplaatst worden (door een foto of plattegrond bij te voegen).

Voeg bij de aanvraag altijd een kopie van een tekening of foto van de door u voorgestelde opstelplaats toe. Geef hierop alle te plaatsen objecten aan.

Zodra u een melding heeft gedaan:

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de voorschriften die zijn opgenomen in de objectvergunning.

Voor meer informatie, neem contact op met de heer E. Haverkort via telefoonummer 14 030.