Dakkapel plaatsen

Om ervoor te zorgen dat een verbouwing past in de omgeving en buren niet teveel hinder hebben, is er voor het plaatsen van een dakkapel in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Veel dakkapellen aan de achterzijde of de zijkant van de woning kunnen vergunningsvrij worden gebouwd. Of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de plaats op het dak. Een dakkapel aan de voorzijde van de woning of aan de zijkant van de woning maar naar openbaar gebied gekeerd, is altijd vergunning plichtig.

Of u een vergunning nodig heeft, kunt u zelf nagaan op www.omgevingsloket.nl. Dat is ook de plek waar u een omgevingsvergunning kunt aanvragen als uit de check blijkt dat dit vereist is.

Is er een omgevingsvergunning nodig, dan kunt u ervoor kiezen om hier eerst een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. Op basis van uw schets en foto's beoordeelt een casemanager of de aanvraag haalbaar is. U hoeft dan nog geen officiële tekeningen aan te leveren.

Als u dakkapel plaatst op een monument, is er ook een omgevingsvergunning kijkt u dan bij Erfgoed aanpassen voor meer informatie.

Indien u een omgevingsvergunning nodig heeft (zie meer onder het kopje "Wat moet ik doen?", staan de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag vermeld in het legesdocument bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan vragen we u het volgende in ieder geval in te dienen:

 • plattegrond, bestaande en gewijzigde situatie, schaal 1:50 of 1:100;
 • geveltekening, bestaande en gewijzigde situatie, schaal 1:50 of 1:100;
 • doorsnede, bestaande en gewijzigde situatie, schaal 1:50 of 1:100;
 • detailtekening, bestaande en gewijzigde situatie , schaal 1:50 of 1:100.

Hier vindt u een voorbeeld van de tekeningen die benodigd zijn.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan:

 • ontvangt u van de gemeente binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging;
 • vraagt de gemeente u eventueel om aanvullende gegevens toe te sturen;
 • beslist de gemeente binnen acht weken. Deze beslistermijn kan bij ingewikkelder en omstreden onderwerpen éénmalig met  zes weken worden verlengd;
 • kunt u starten met bouwen op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend; Let op: het bouwen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen is op eigen risico.
 • vermeldt de gemeente in de informatie die u ontvangt, de bezwaar en beroepsmogelijkheden;
 • controleert de gemeente of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Er moet altijd worden voldaan aan het Bouwbesluit, ook als u geen vergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag dit dus na bij uw aannemer.

Als er een aanvraag nodig is dan toets de gemeente uw aanvraag aan:

 • het Bouwbesluit. Hierin staan bouwtechnische eisen over bijvoorbeeld sterkte, brandveiligheid, ventilatie & isolatie;
 • de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf-bestand, 13 mb). Hierin staan ontwerprichtlijnen zodat uw bouwwerk goed past bij uw huis en de directe omgeving.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de (voorschriften in) de omgevingsvergunning.

Tip!

Alle informatie over het vergunningvrij bouwen van een dakkapel en het aanvragen van de omgevingsvergunning kunt u lezen in de brochure van de Rijksoverheid.

Check of u geen andere vergunningen nodig heeft!

 • Als u in een monument woont, kijk dan ook bij erfgoed aanpassen.
 • Regel op tijd ontheffing als u een container wilt plaatsen voor het bouwafval.

Bij vragen, neem contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 030 of per mail via: omgevingsloket@nieuwegein.nl.