In- of uitrit aanleggen

Voor een nieuwe in- of uitrit moet u een vergunning aanvragen. Wij willen namelijk controleren of u veilig de weg op kunt rijden. En of er niet te veel groen verdwijnt. De nieuwe in- of uitrit moet ook in de omgeving passen.

Voor het aanleggen van een in- of uitrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt de vergunning aanvragen via het Omgevingsloket

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Zo kunnen wij inschatten of u een vergunning kunt krijgen. 

Vergunning aanvragen

Als u een vergunning aanvraagt via het Omgevingsloket, ziet u daar ook welke bijlagen u moet meesturen. 

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan gebeurt er het volgende:

 • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
 • We beslissen binnen 8 weken. Bij een ingewikkelde aanvraag kunnen we de beslistermijn één keer met 6 weken verlengen.
 • U kunt de in- of uitrit aanleggen nadat u de vergunning heeft gekregen.
 • Mensen kunnen bezwaar maken tegen uw vergunning. U mag beginnen met de aanleg voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen, maar dit is op eigen risico. Wij sturen u hier informatie over.
 • Wij controleren of u volgens de vergunning te werk gaat.

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

We kijken onder meer of de aanvraag voldoet aan deze voorwaarden:

 • Er is genoeg ruimte om minimaal één auto te parkeren.
 • De uitrit moet haaks op de weg uitkomen.
 • De uitrit mag niet uitkomen op een kruising.
 • Voor de uitrit mag geen (hoog) groen gekapt of gesnoeid worden.
 • De in- en uitrit mag niet ten koste gaan van een bestaande parkeerplaats, tenzij deze op een andere plek kan komen.

Bij het aanleggen van de in- of uitrit moet u voldoen aan de omgevingsvergunning.

De kosten voor het aanleggen van een in- of uitrit bestaan uit:

 1. Behandeling van de vergunningaanvraag (leges). Kijk hiervoor in de legestarieven bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.
 2. Kosten voor de aansluiting op de openbare weg.

Aansluiting op de openbare weg

De aanlegkosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden. U moet rekening houden met een bedrag van € 400,00 per vierkante meter (exclusief btw). Dit bedrag wordt hoger als er bijvoorbeeld ook inritbanden worden aangelegd, de stoeprand wordt verlaagd of een put of straatlantaarn moet worden verplaatst.

U krijgt een offerte van ons voor het aanleggen van de uit- en inrit. Soms krijgt u die pas nadat u de omgevingsvergunning hebt gekregen. Het proces gaat sneller als u al vroeg zo precies mogelijke tekeningen aanlevert.

Neem bij vragen contact op met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 030. Of stuur een e-mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.