Omgevingsvergunning

Wilt u iets veranderen in uw omgeving? Bijvoorbeeld het verbouwen van uw woning of bedrijfspand, het kappen van bomen of het aanleggen van een inrit? U heeft dan misschien een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen doet u alleen een schriftelijke melding. U kunt zelf controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

U kunt zelf eenvoudig checken of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dat doet u via de vergunningcheck op Omgevingsloket Online. Vul hier de informatie over uw activiteit in. Het Omgevingsloket vertelt u welke vergunning(en) en/of melding(en) u vooraf moet regelen. Het kan ook zijn dat uw activiteiten vergunningsvrij zijn. Dat volgt dan uit de check. Over vergunningsvrij bouwen bestaan ook handige folders van de Rijksoverheid.

U vraagt uw omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket Online. U voert daar enkele gegevens in van uw geplande activiteiten en stelt daarmee een aanvraag- of meldingsformulier samen. Het formulier en de bijlagen die daarbij horen, kunt u vervolgens direct digitaal indienen. 

Als particulier gebruikt u  DigiD. Als bedrijf gebruikt u  EHerkenning. U kunt op Omgevingsloket Online ook uw lopende aanvragen of meldingen raadplegen. Als bedrijf heeft u hiervoor echter wel EHerkenning met een hoger betrouwbaarheidsniveau nodig (niveau 2). Lees hier alles over EHerkenning.

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw project? Dien dan eerst een principeaanvraag in op basis van een schetsplan. Meer hierover leest u bij principeaanvraag (vooroverleg)

U krijgt een bericht als wij uw aanvraag of melding hebben ontvangen. In dat bericht staat ook informatie over de procedure en de termijnen. Als u niet voldoende gegevens indient, krijgt u een bericht waarin wij vertellen welke gegevens nog missen. U krijgt dan de kans om gegevens aan te vullen.

Een melding voor bijvoorbeeld asbestverwijdering of brandveilig gebruik moet u voldoende ruim van te voren doen zodat u bijtijds van ons hoort of uw melding akkoord is. De termijn hiervoor varieert van 5 dagen tot 4 weken.

Een aanvraag voor een vergunning wordt afgehandeld binnen 8 weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure). Wij kunnen deze termijn 1 keer met 6 weken verlengen als wij daar een goede reden voor hebben.

Als uw aanvraag betrekking heeft op ingrijpend afwijken van het bestemmingsplan, brandveilig gebruik, gebruik met milieueffecten of het wijzigen van een monument geldt de uitgebreide procedure. Bij alle andere aanvragen geldt de reguliere procedure.

Reguliere procedure

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. Dit maken we openbaar bekend. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken bezwaar maken. De gemeente neemt een besluit op het bezwaar. Tegen dat besluit kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Rechtbank Utrecht. Tegen de uitspraak van de Rechtbank Utrecht staat hoger beroep open bij de Raad van State.

Uitgebreide procedure

U krijgt al de mogelijkheid om te reageren voordat de gemeente een besluit neemt. Wij maken eerst een ontwerpbesluit en leggen dat 6 weken ter inzage. Dit maken we openbaar bekend. Tijdens de periode van 6 weken kan iedereen reageren door een zienswijze in te dienen. Wij nemen uw zienswijze dan mee bij ons definitieve besluit. U kunt geen bezwaar maken tegen het definitieve besluit, maar direct beroep indienen bij de Rechtbank Utrecht, eventueel gevolgd door een hoger beroep bij de Raad van State.

Wij publiceren alle aanvragen voor een omgevingsvergunning op onze website. Dat geldt ook voor alle (ontwerp)besluiten. Soms publiceren wij ook alle stukken die bij de aanvraag horen (zoals tekeningen en rapporten) maar meestal is de publicatie alleen een omschrijving van de aanvraag of het besluit.

Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan stuurt u een e-mail naar: omgevingsloket@nieuwegein.nl. Vermeld in uw e-mail het kenmerk en het adres van de aanvraag dat bij de bekendmaking staat. Vermeld ook uw telefoonnummer in de e-mail. U ontvangt de stukken vervolgens per e-mail.

Voor vergunningaanvragen betaalt u leges. In de Legesverordening 2020 vindt u de hoogte van de leges. U krijgt een factuur nadat wij een besluit genomen hebben.

Woont u aan een sloot of waterkering? Gaat u (grond)water onttrekken of lozen op een watergang? Dan heeft u wellicht ook een watervergunning van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nodig. U vraagt een watervergunning aan via: Omgevingsloket Online. U kunt een watervergunning ook bij het waterschap aanvragen. Bel voor informatie met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het waterschap op:
030-634 58 33.

Het is voor u én voor ons belangrijk dat uw vergunningaanvraag of melding juist en volledig is. Het Omgevingsloket Nieuwegein helpt u graag bij het:

  • Beantwoorden van algemene vragen over uw geplande activiteiten.
  • Digitaal aanvragen van een vergunning of indienen van een melding.
  • Doorlopen van de vergunningcheck.
  • Invullen van het aanvraagformulier.

Hulp nodig? Bel, mail of kom langs. Wilt u langskomen? Maak dan van tevoren even een afspraak. Dan weet u zeker dat een medewerker van het Omgevingsloket Nieuwegein beschikbaar is. Neem uw DigiD en informatie over uw activiteit (tekeningen, foto's) mee naar de afspraak. Uiteraard behandelen wij uw aanvraag vertrouwelijk.

Meer informatie over omgevingsvergunningen vindt u op de website van de rijksoverheid.