Ontruimingsplan

Grote bedrijven of inrichtingen moeten een plan opstellen hoe het pand ontruimt wordt in geval van brand en calamiteiten. Dit heet het ontruimingsplan dat samen met andere plannen het noodplan vormt. Uit de ARBO Wet of de milieuvergunning van het Rijk, de provincie of de gemeente volgt of u een noodplan moet opstellen. 

  • Het ontruimingsplan
    Heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning), dan moet u een ontruimingsplan laten opstellen door een deskundig bedrijf. De brandweer toetst het plan.
  • Het aanvalsplan
    De brandweer stelt het aanvalsplan op. Een aanvalsplan is niet verplicht. Bij een aanvalsplan brengt de brandweer de inrichting geheel in kaart. Daarbij letten ze op gevaarlijke stoffen, installaties, vluchtwegen, brandvrije deuren en dergelijke. Aan de hand van deze kaart en de beschrijving van de inrichting kan de brandweer bij branden en calamiteiten effectief en doelgericht hulpverlening bieden. Bij risicovolle bedrijven en inrichtingen (industrieƫn, ziekenhuizen) maakt de brandweer een zeer uitgebreid aanvalsplan. Dit noemen we ook wel een rampenbestrijdingsplan.

De brandweer binnen onze gemeente maakt deel uit van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De VRU coƶrdineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.

Bezoekadres hoofdkantoor (Provinciehuis)

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
telefoon: (088) 878 10 00
e-mail: info@vru.nl

Postadres Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Bewoners van de gemeente Nieuwegein kunnen bij vragen contact opnemen met de brandweer

Brandweerpost Nieuwegein Noord
Nevelgaarde 1
3436 ZZ Nieuwegein
telefoon: (088) 878 22 09
e-mail: lekstroom@vru.nl