Warmtepomp plaatsen

Wilt u een warmtepomp plaatsen, houd dan rekening met de buren. Een warmtepomp maakt namelijk altijd geluid. Wij adviseren om de buitenunit op een geschikte ondergrond in de achtertuin te plaatsen. De inlaat en uitmonding richt u op uw eigen erf. Waarschijnlijk heeft u dan geen vergunning nodig. En u doet uw buren er een plezier mee, omdat het geluid minder ver draagt.

Laat u over rendement en geluid altijd goed informeren door uw installateur.

U mag zonder omgevingsvergunning een warmtepomp bij uw woning plaatsen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De warmtepomp mag niet te dicht bij openbaar gebied staan. U mag de unit dus niet tegen een muur plaatsen die grenst aan een straat, stoep, plein, kanaal of park.
 • De warmtepomp staat niet in de voortuin.
 • De warmtepomp steekt maximaal 50 cm uit.
 • Een warmtepomp op het dak staat op een bestaande uitbouw.
 • Een warmtepomp op de grond mag niet hoger zijn dan 1 meter. De oppervlakte mag niet meer zijn dan 2 m².
 • De warmtepomp past in het bestemmingsplan.

Heeft de warmtepomp een buitenunit met ombouwkast? En is hij hoger dan 1 meter? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. De pomp wordt dan namelijk gezien als ‘bijbehorend bouwwerk’ in plaats van onderdeel van uw huis. Maar staat deze buitenunit in de voortuin of gericht naar een openbaar gebied, dan heeft u wél een vergunning nodig. Daarnaast moet de welstandscommissie uw plan goedkeuren.

Zeker weten?

Twijfelt u nog of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket. U kunt de vergunning hier ook aanvragen.

Eerst haalbaarheid controleren

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Op basis daarvan kunnen wij de slagingskans inschatten. 

Vergunningcheck doen

Meteen vergunning aanvragen

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, stuur dan in ieder geval mee:

 • Een tekening op schaal 1:50 of 1:100 van
  1. de huidige situatie.
  2. de situatie met warmtepomp.
 • Technische informatie over geluid en afmetingen.
 • Als u de warmtepomp op het dak neerzet: de manier waarop u de pomp wilt vastzetten.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan is de procedure als volgt:

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Het kan zijn dat we om aanvullende gegevens vragen.
 • We beslissen binnen 8 weken. Bij een ingewikkelde aanvraag kunnen we de beslistermijn één keer met 6 weken verlengen.
 • U leest de bezwaar- en beroepsmogelijkheden in de informatie die wij u sturen. U kunt de warmtepomp laten installeren als de bezwaar- of beroepsprocedure is doorlopen.
 • Wij controleren of de installatie volgens de omgevingsvergunning gebeurt.

U moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit, ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. 

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

 • Het Bouwbesluit. Hierin staan bouwtechnische eisen over bijvoorbeeld veiligheid, geluid en isolatie.
 • Het Besluit Omgevingsrecht. Hierin staan de regels rondom de omgevingsvergunning.
 • De Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf, 13 MB). Hierin staan ontwerprichtlijnen zodat de warmtepomp goed past bij uw huis en de omgeving.

Een airco mag maximaal 40 dB produceren, hoorbaar bij de buren. De warmtepomp moet ook op een bepaalde afstand van uw buren staan. Een kleine buitenunit (1-6 kW) moet u op minstens 7 meter plaatsen. Een grote installatie (6-12 kW) op minstens 12 meter. De gemeente Nieuwegein adviseert iets grotere afstanden: 10 meter voor een kleine unit en 15 meter voor een grote.

Afstand tot unitKleine unit
(1-6 kW)
Grote unit
(6-12 kW)
2 meter48-51 dB53-56 dB
5 meter41-44 dB46-49 dB
7 meter40 dB-
10 meter34-37 dB39-42 dB
12 meter-40 dB
15 meter30-33 dB35-38 dB

In Nieuwegein zijn deze afstanden vaak onmogelijk. Maar als u maatregelen neemt om het geluid te verminderen, mag u de warmtepomp dichterbij de buren plaatsen. U moet dan voldoen aan de geluidsregels in onderstaande tabel. Daarin ziet u per afstand hoeveel geluid een grote en een kleine unit mogen maken.

De Nationale Stichting Geluidhinder heeft een iets strengere richtlijn: maximaal 30 dB op 5 meter van de buitenunit.

Warmtepompen hebben een buitenunit met een draaiende ventilator erin. Daar komt het geluid vandaan. Als u de thermostaat een paar graden hoger zet, gaat de ventilator harder draaien. Uzelf of uw buren kunnen dan last van het geluid krijgen. Hoeveel geluidsoverlast u ervaart, is afhankelijk van het vermogen van de unit, de plaats en de manier waarop de unit is geïnstalleerd.

Tips tegen geluidsoverlast

 • U kunt de buitenunit het best op een blinde muur richten.
 • Plaats de buitenunit liever niet aan muren van verblijfsruimten.
 • Plaats de buitenunit niet in een nis met aan 3 kanten een muur. Zo voorkomt u dat het geluid weerkaatst.
 • Plaats de buitenunit niet te dicht bij de buren.
 • Richt de buitenunit niet op terrassen of balkons.
 • Plaats de buitenunit niet te dicht bij openslaande ramen en ventilatieroosters van verblijfsruimten.
 • U kunt het geluid van een airco dempen met een speciale ombouwkast, die het geluid absorbeert en isoleert.
 • Gebruik voor de installatie van de buitenunit flexibele leidingen en (rubberen) trillingsdempers.
 • Buitenunit aan de muur of op het dak: steen heeft de voorkeur, omdat dit niet gaat trillen.
 • Buitenunit op de grond: zorg voor een stabiele ondergrond.

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. U vindt de kosten in de legestarieven bouwen. Misschien moet u ook betalen voor een beoordeling door de welstandscommissie (welstandstoets). Daarnaast kunnen nog andere categorieën van toepassing zijn.

Subsidies en leningen

Via de Energiesubsidiewijzer kunt u kijken of u een subsidie of lening kunt krijgen voor het verbeteren van uw huis. De gemeente Nieuwegein heeft 2 leningen voor warmtepompen: de Duurzaamheidslening en de Verzilverlening.

 • Jouw Huis Slimmer geeft meer informatie over verschillende duurzame maatregelen.
 • Wilt u zien hoe anderen hun woning energiezuiniger hebben gemaakt? Dat kan! U kunt contact met hen opnemen via de Nationale Duurzame Huizen Route.
 • Energie-N helpt inwoners van Nieuwegein bij het verduurzamen van hun huis. U kunt ook meedoen met collectieve inkoopacties. 
 • Via de Energiesubsidiewijzer kunt u kijken of u een subsidie of lening kunt krijgen voor het verbeteren van uw huis. Voor warmtepompen heeft de gemeente 2 leningen: de Duurzaamheidslening en de Verzilverlening.

Neem voor meer informatie contact op met het Omgevingsloket via 14 030. Of stuur een e-mail naar omgevingsloket@nieuwegein.nl.