Warmtepomp plaatsen

Wilt u een warmtepomp plaatsen, houd dan rekening met de buren. Een warmtepomp maakt namelijk altijd geluid. Wij adviseren om de buitenunit in de achtertuin te plaatsen. De inlaat en uitmonding richt u op uw eigen erf. Daar doet u uw buren een plezier mee. En u heeft waarschijnlijk geen vergunning nodig.

Laat u over rendement en geluid altijd goed informeren door uw installateur.

Vergunning aanvragen

U heeft meestal geen omgevingsvergunning nodig. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De warmtepomp staat niet te dicht bij openbaar gebied. Dus vlakbij een park, plein, vaarweg of voet- of fietspad.
 • De warmtepomp staat op uw eigen erf. En de buitenunit hangt niet boven andermans grond of openbaar gebied.
 • De warmtepomp steekt maximaal 50 cm uit.
 • Een warmtepomp op het dak staat op een bestaande uitbouw.
 • Een warmtepomp op de grond mag niet hoger zijn dan 1 meter. De oppervlakte mag niet meer zijn dan 2 m².
 • De warmtepomp past in het bestemmingsplan.
 • De warmtepomp wordt niet als onderdeel van het huis gezien, maar als 'bijbehorend bouwwerk' (onder bepaalde voorwaarden).
 • De warmtepomp tast geen Rijksmonument, gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht aan.

Altijd een vergunning nodig

U heeft altijd een vergunning nodig voor een warmtepomp:

 • aan de voorkant van uw huis (aan de gevel of op het dak).
 • aan de zijkant van uw huis en gekeerd naar openbaar gebied.

Geen vergunning nodig

U heeft geen vergunning nodig als de buitenunit aan de achterkant of zijkant van uw huis staat en niet naar openbaar gebied gekeerd is. Wel of geen ombouwkast maakt hierbij niet uit. 

Eerst haalbaarheid controleren

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Op basis daarvan kunnen wij de slagingskans inschatten. 

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, stuur dan in ieder geval mee:

 • Een tekening op schaal 1:50 of 1:100 van
  1. de huidige situatie.
  2. de situatie met warmtepomp.
 • Technische informatie over geluid en afmetingen.
 • Als u de warmtepomp op het dak neerzet: de manier waarop u de pomp wilt vastzetten.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan is de procedure als volgt:

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Het kan zijn dat we om aanvullende gegevens vragen.
 • We beslissen binnen 8 weken. Bij een ingewikkelde aanvraag kunnen we de beslistermijn één keer met 6 weken verlengen.
 • U leest de bezwaar- en beroepsmogelijkheden in de informatie die wij u sturen. U kunt de warmtepomp laten installeren als de bezwaar- of beroepsprocedure is doorlopen.
 • Wij controleren of de installatie volgens de omgevingsvergunning gebeurt.

Een warmtepomp mag niet teveel lawaai maken. Uw buren mogen maximaal 40 dB horen. Ook als u thuis een raam of deur opent, mag u maximaal 40 dB horen. U kunt het geluid dempen met een speciale ombouwkast.

De rekenmethode voor het geluid staat in de handleiding 'Meten en Rekenen Industrielawaai'. Vraag ernaar bij uw installateur of leverancier.

Wij controleren verder of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

 • Het Bouwbesluit. Hierin staan bouwtechnische eisen over bijvoorbeeld geluid, veiligheid en isolatie.
  Let op: heeft u geen vergunning nodig? Ook dan moet u aan het Bouwbesluit voldoen.
 • Het Besluit Omgevingsrecht. Hierin staan de regels rondom de omgevingsvergunning.
 • De Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf, 13 MB). Hierin staan ontwerprichtlijnen zodat de warmtepomp goed past bij uw huis en de omgeving.

Wat u beter niet kunt doen

 • Plaats de buitenunit niet te dicht bij de buren.
 • Richt de buitenunit niet op terrassen of balkons.
 • Plaats de buitenunit niet te dicht bij verblijfsruimten.
 • Plaats de buitenunit niet in een nis met aan 3 kanten een muur. Zo voorkomt u dat het geluid weerkaatst.
 • Buitenunit aan de muur of op het dak: steen heeft de voorkeur, omdat dit niet gaat trillen.
 • Buitenunit op de grond: zorg voor een stabiele ondergrond.

Wat u wel kunt doen

 • U kunt de buitenunit het best op een blinde muur richten.
 • U kunt het geluid dempen met een speciale ombouwkast.
 • Gebruik voor de installatie van de buitenunit flexibele leidingen en (rubberen) trillingsdempers.

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. U vindt de kosten in de legestarieven bouwen. Misschien moet u ook betalen voor een beoordeling door de welstandscommissie (welstandstoets). Daarnaast kunnen nog andere categorieën van toepassing zijn.

Tip

Gemeente Nieuwegein heeft 2 leningen voor warmtepompen: de Duurzaamheidslening en de Verzilverlening. Via de Energiesubsidiewijzer kunt u kijken of u nog andere subsidies kunt krijgen.

In het kort

 • Maximaal 40 dB
 • Evt. principeaanvraag doen
 • Vergunning aanvragen
 • Beslissing: binnen 8 weken
 • Evt. lening of subsidie aanvragen