Aanleg van wegen

Gaat u een terrein ophogen of afgraven? Sloten aanleggen of dempen? Of een verharding aanleggen? U heeft voor dit soort ‘aanlegwerkzaamheden’ in/op de grond soms een omgevingsvergunning nodig. Dat staat in het bestemmingsplan. De vergunningplicht geldt bijvoorbeeld vaak bij percelen met een bestemming ‘groen’ of gebieden waar de kans op archeologische vondsten groot is.

U kunt het bestemmingsplan voor uw perceel bekijken via ROpubliceer. In de voorschriften die horen bij de bestemming van uw perceel kunt u lezen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. 

Bestemmingsplan bekijken

U kunt een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Is mijn plan haalbaar?

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Zo kunnen wij inschatten of u een vergunning kunt krijgen. 

Vergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. U vindt de kosten in de legestarieven bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.

Neem bij vragen contact op met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 030. Of stuur een e-mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.