Aanleg van wegen

Gaat u een terrein ophogen of afgraven? Sloten aanleggen of dempen? Of een verharding aanleggen? U heeft voor dit soort ‘aanlegwerkzaamheden’ in/op de grond soms een omgevingsvergunning nodig. Dat staat in het bestemmingsplan. De vergunningplicht geldt bijvoorbeeld vaak bij percelen met een bestemming ‘groen’ of gebieden waar de kans op archeologische vondsten groot is. U kunt het bestemmingsplan voor uw perceel raadplegen via ROpubliceer. In de voorschriften die horen bij de bestemming van uw perceel kunt u lezen of er een omgevingsvergunning nodig is voor de aanlegactiviteiten.

Naar de website ropubliceer.nieuwegein.nl

Hier leest u meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Is het vooraf onduidelijk of de gemeente u een vergunning verleent? Dien dan eerst een principeaanvraag in op basis van een schetsplan. Zo krijgt u meer duidelijkheid over de haalbaarheid van uw project. Meer hierover leest u bij principeaanvraag (vooroverleg).