Inkoop en aanbesteding

Voor het inkopen van leveringen, diensten en werken zijn wij gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving. In ons inkoop- en aanbestedingsbeleid leest u hoe wij dit geregeld hebben binnen de gemeente Nieuwegein.

Duurzaam Ondernemen

Wij willen ons steentje bijdragen aan duurzaam ondernemen. Daarnaast willen we ondernemers en werkzoekenden in Nieuwegein meer kansen bieden. Dat ziet u terug in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid: 

 • Stimuleren lokale economie
  Lokale ondernemers krijgen vaker een (eerlijke) kans tot opdracht. Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen vragen wij ten minste één offerte aan bij een Nieuwegeins bedrijf (als een geschikt bedrijf aanwezig is).
 • Toepassen Fair Trade criteria
  Nieuwegein is een Fair Trade gemeente. Wij passen de Fair Trade criteria toe als ze van toepassing zijn op onze inkopen. Zo zijn de catering, koffie en thee in het Stadshuis, gemeentewerf en andere gebouwen waar medewerkers van de gemeente werken, volledig Fair Trade.
 • Duurzaam inkopen op milieuaspecten
  De Gemeente streeft er naar zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. Nieuwegein heeft daarom de landelijke duurzaamheidscriteria overgenomen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Een recent en concreet voorbeeld van duurzaam inkopen is de bouw van de Gemeentewerf, waarbij zowel in de aanbesteding als bij de bouw veel aandacht is geweest voor duurzaamheid en milieu. Andere voorbeelden zijn de 100% groene energie die wordt geleverd aan het gemeentelijk vastgoed en milieucriteria als bijvoorbeeld hergebruik van grondstoffen die worden gehanteerd bij de inkoop van werken in de openbare ruimte.
 • Social return on investment
  Wij maken bij alle inkopen met een waarde van € 50.000,00 afspraken over social return on investment. Dat betekent dat wij aan opdrachtnemers vragen of zij willen bijdragen aan banen of werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.