Bodembeleid

29 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein de Nota bodembeheer gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Lopik vastgesteld. Deze Nota beschrijft het beleid waarmee vrij grondverzet mogelijk is. Dit vergroot de kans op een goede afstemming tussen vraag- en aanbod van grond en bespaart kosten, terwijl de bodemkwaliteit in het gebied gewaarborgd wordt.

Op 24 juni 2014 heeft het college van Nieuwegein een geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart voor haar grondgebied vastgesteld. De vernieuwde kaarten hebben enkele niet-beleidsmatige veranderingen in de Nota bodembeheer tot gevolg. Deze veranderingen en de vernieuwde kaarten zijn opgenomen in een Addendum.

De bodemkwaliteitskaart is alleen geldig voor locaties die onverdacht zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Deze informatie kan in de loop van de tijd veranderen en vindt u daarom niet op de kaart. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar bodem@nieuwegein.nl. U kunt ook geautomatiseerd bodeminformatie voor uw locatie opvragen via deze website.