Geluidkaart 2016 en Actieplan 2018-2022

Gemeente Nieuwegein maakt elke 5 jaar de geluidbelasting van wegverkeer, sneltram en industrie inzichtelijk. De meest recente resultaten hebben betrekking op het jaar 2016 en zijn te bekijken via de interactieve geluidkaart.

Interactieve geluidkaart

Hiervoor verwijzen wij u naar de wikipedia pagina over geluid.

De informatie op de geluidkaart neemt de gemeente mee bij het opstellen van het Actieplan geluid 2018-2022. Hierin wordt bekeken welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting in Nieuwegein terug te dringen en wat deze maatregelen kosten. Het Actieplan Geluid moet steeds uiterlijk een jaar na de geluidkaart gereed zijn.

In en rond Nieuwegein zijn in het verleden diverse maatregelen getroffen om de geluidoverlast zoveel mogelijk te beperken. Bij de bouw van de woonwijken Batau-Zuid, Batau-Noord en Galecop zijn bijvoorbeeld geluidwallen langs Rijksweg A2 gerealiseerd. Omdat de renovatie van de Binnenstad leidt tot meer verkeer, heeft de gemeente ook langs de Wijkerslootweg geluidwallen aangelegd. Ter hoogte van de wijk Blokhoeve is stil asfalt aangebracht op de A.C. Verhoefweg en de Taludweg.

Bij de bouw van nieuwe woningen worden innovatieve maatregelen ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de afscherming in de vorm van lamellen bij het appartementencomplex The Edge (Blokhoeve), geluidwerende serres bij het project Geinzicht langs de Zuidstedeweg en de omglaasde balkons bij de transformatie van kantoren naar woonappartementen. Ook het toenemend gebruik van elektrische auto’s en brommers kan bijdragen aan minder geluid. Om de aanschaf hiervan te stimuleren is een aantal laadpalen in de openbare ruimte geplaatst. Ook heeft de gemeente inmiddels zelf elektrische auto’s in gebruik.

Wanneer u wordt blootgesteld aan geluid, kan dat gevolgen hebben voor uw gezondheid. Blootstelling aan hoge geluidbelastingen - zowel eenmalig als structureel - kan bijvoorbeeld leiden tot gehoorschade. Lagere niveaus in combinatie met lange blootstelling kunnen uw gezondheid indirect beïnvloeden. Wanneer mensen zich bijvoorbeeld ergeren aan geluid, ontstaat er onrust en irritatie, mogelijk met stress als gevolg. Dit kan leiden tot een hoge bloeddruk en hartklachten. Hoge geluidbelastingen in de nacht kunnen daarnaast de slaap verstoren, ook als u er niet wakker van wordt. De dag erna kan dat leiden tot vermoeidheid, prikkelbaarheid en slechtere prestaties op school of op het werk.

  • Het klinkt wellicht flauw, maar geluidoverlast veroorzaken we vaak zelf. Houd daarom rekening met elkaar. Zet uw radio of TV bijvoorbeeld iets zachter of neem wat minder vaak de auto.
  • Isoleer de gevels van uw woning.
  • Overweeg een elektrische scooter in plaats van een traditionele.
  • Investeer in een gebalanceerde ventilatie in uw huis, zodat u met gesloten ramen kunt slapen.

ir. P(eter) van der Wal
telefoon: (030) 607 13 64
e-mail: p.vanderwal@nieuwegein.nl