Geluid in Nieuwegein (geluidkaart)

De meest recente geluidsituatie in Nieuwegein (2016) is te bekijken via de geluidkaart. Op basis van deze kaart wordt ingeschat dat 2.500 inwoners ernstig gehinderd worden door geluid en dat circa 950 inwoners in hun slaap worden gestoord.

Niet al het geluid komt terug op de geluidkaart. Er is een focus op bronnen die veel lawaai maken en die de gemeente ook kan beïnvloeden. Zo is burenlawaai niet in kaart te brengen door het onvoorspelbare en lokale karakter ervan. Evenementen duren te kort om op te nemen op een kaart die het jaargemiddelde niveau in beeld brengt. Dit betekent concreet dat de geluidkaart alleen de niveaus van het verkeer op drukke wegen, de sneltram, de grote bedrijventerreinen en de bedrijven die het meeste geluid produceren in beeld brengt. De belangrijkste conclusies per geluidbron zijn hieronder te vinden.

Open hier de Interactieve geluidkaart