Zelfbeheer groenvoorziening

Zelfbeheer groenvoorziening is het vrijwillig onderhouden van delen van de openbare ruimte door derden. Dit kunnen burgers zijn, maar ook bedrijven of woningbouwcorporaties. Het openbare karakter blijft.

Zelfbeheer vergroot de kwaliteit van de openbare ruimte en versterkt de betrokkenheid van bewoners. Bewoners kunnen meer aandacht geven aan het beheer en onderhoud dan de gemeente binnen haar onderhoudsbudget kan doen. Daarnaast is samenwerken aan groen in de straat een leuke kans om buurtbewoners te leren kennen.

Een belangrijk verschil tussen zelfbeheer groenvoorziening en snippergroen is het feit dat bij snippergroen de grond privé gebruikt mag worden. Daar wordt een koop- of huurbedrag voor betaald. De stukken grond die de gemeente in zelfbeheer uitgeeft, blijven openbaar en worden hier geen kosten voor berekend.

 • Het terrein moet eigendom van de gemeente zijn.
 • De gemeente onderzoekt de kans van slagen van de aanvraag (gericht op continuïteit).
 • Bomen komen niet voor zelfbeheer in aanmerking.
 • Delen van de groene hoofdstructuur komen in aanmerking als het zelfbeheer de stedenbouwkundige waarden (samenhang structuur, herkenbaarheid, uniformiteit) niet aantast.
 • De bestemming van het terrein mag niet veranderen, het blijft openbaar.
 • Er mag geen chemische onkruidbestrijding worden gebruikt.
 • Nieuwe beplanting moet passen bij de omringende beplanting.

Als bewoners of bedrijven kiezen voor zelfbeheer, dan maakt de gemeente een onderhoudsovereenkomst, welke door beide partijen ondertekend wordt.

Hierin staat

 • Welke partijen de overeenkomst sluiten.
 • Wat de ingangsdatum en de duur van de overeenkomst is.
 • Een opgave in tekst en kaart van de locatie en het gebied.
 • Welke activiteit de aanvrager gaat uitvoeren.
 • Welke beperkingen/voorwaarden gelden.
 • Wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de afspraken.
 • Wie de contactpersoon is binnen de gemeente.

De onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten voor drie jaar en wordt automatisch verlengd tot opzegging. De gemeente controleert de onderhoudstoestand en spreekt bij verwaarlozing de zelfbeheerder hierop aan.

Indien, ook na schriftelijke melding, de onderhoudstoestand niet verbeterd, kan ontbinding van de overeenkomst volgen. De gemeente gaat dan weer onderhoude.

U kunt telefonisch via 14 030 of ook direct een digitale melding openbare ruimte doorgeven.