Echtscheiding of partnerschap beëindigen

Echtscheiding

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. Als u wilt gaan scheiden moet u contact opnemen met een advocaat. Een verzoek tot echtscheiding moet (namens u) door een procureur/advocaat worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank spreekt vervolgens de echtscheiding uit.

De echtscheiding komt tot stand na inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Dit kan zodra de echtscheidingsbeschikking onherroepelijk is geworden. Zodra de beschikking onherroepelijk is, moet uw advocaat de beschikking binnen zes maanden bij de gemeente ter inschrijving aanbieden.

Voorwaarden

  • Inschrijving van de echtscheiding moet plaatsvinden in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.
  • De echtscheidingsbeschikking moet binnen 6 maanden worden ingeschreven anders vervalt deze. U bent pas gescheiden als de echtscheiding bij de gemeente is ingeschreven.
  • Echtscheidingen waarvan het huwelijk in het buitenland is voltrokken, worden uitsluitend in de gemeente Den Haag ingeschreven.

Zodra de echtscheiding bij de gemeente is ingeschreven, is de echtscheiding definitief. 

Beëindiging van geregistreerd partnerschap

De beëindiging van een geregistreerd partnerschap regelt u via een advocaat of notaris. Als u minderjarige kinderen heeft, dan kunt u alleen via de rechter uw partnerschap beëindigen.
De gemeente waar u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan verwerkt de beëindiging partnerschap in het register van de Burgerlijke Stand. Als u in het buitenland bent getrouwd, dan wordt de echtscheiding in Den Haag ingeschreven.