Bewijs van in leven zijn

Soms heeft u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.
U kunt dan een 'bewijs van in leven zijn' aanvragen. Het bewijs van in leven zijn is alleen te gebruiken in Nederland.

Afspraak maken

Per post

Gemeente Nieuwegein, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
Een schriftelijk verzoek voorzien van uw handtekening met daarin aangegeven wat u nodig heeft en voor wie (naam en geboortedatum). Graag ook het adres vermelden waar wij de verklaring naar toe kunnen sturen. U dient ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

Per e-mail

gemeente@nieuwegein.nl
Een schriftelijk verzoek voorzien van uw handtekening met daarin aangegeven wat u nodig heeft en voor wie (naam en geboortedatum) Graag ook het adres vermelden waar wij de verklaring naar toe kunnen sturen. U dient ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

  • Geldig legitimatiebewijs (bij meesturen een kopie hiervan)
  • Eventueel een brief van het pensioenfonds
Tarief 2018
Verklaring van in leven zijn (BRP)€ 12,80