Bewijs van in leven zijn

Met een attestatie de vita kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. U kunt het bewijs nodig hebben voor pensioen of levensverzekering.Is het uittreksel nodig voor een pensioenfonds en u kunt dit aantonen door middel van een recente brief van het pensioenfonds? Dan is het gratis. U kunt dit op verschillende manieren aanvragen. Per post, per mail of bij loket Burgerzaken. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Een attestatie de vita is voor internationaal gebruik. Deze kunt u alleen persoonlijk aanvragen in elke gemeente in Nederland.

Afspraak maken

Per post

Gemeente Nieuwegein, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
Een schriftelijk verzoek voorzien van uw handtekening met daarin aangegeven wat u nodig heeft en voor wie (naam en geboortedatum). Graag ook het adres vermelden waar wij de verklaring naar toe kunnen sturen. U dient ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

Per e-mail

gemeente@nieuwegein.nl
Een schriftelijk verzoek voorzien van uw handtekening met daarin aangegeven wat u nodig heeft en voor wie (naam en geboortedatum) Graag ook het adres vermelden waar wij de verklaring naar toe kunnen sturen. U dient ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

  • Geldig legitimatiebewijs (bij meesturen een kopie hiervan)
  • Eventueel een brief van het pensioenfonds

Tarief 2018
Verklaring van in leven zijn (BRP)€ 12,80
Attestatie de Vita (meertalig)€ 12,80