Open Data

De gemeente Nieuwegein heeft openheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Daarom worden verschillende datasets ontsloten als Open Data. Daarbij werkt de gemeente volgens de standaarden zoals die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn ontwikkeld.

Open Data is overheidsinformatie die:

  • Verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak.
  • Gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak.
  • Openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
  • Bij voorkeur beschikbaar is in 'open standaarden'.
  • Bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

De gemeente werkt in regionaal verband samen in het Dataplatform. Daar is ook onze Open Data terug te vinden. Bezoek hier het DataplatformNieuwegein.

Heeft u een vraag over de beschikbare Open Data, heeft u een verzoek voor nieuwe datasets, of wilt u een storing op het portaal melden, neem dan contact op via e-mail: opendata@nieuwegein.nl.